You are here:--Volledig duurzaam dankzij de natuur

Volledig duurzaam dankzij de natuur

Interface is een wereldwijd opererende tapijtfabrikant met een omzet van ongeveer een miljard. Het bedrijf is wereldmarktleider in tapijttegels en de uitvinder van de Heuga tapijttegel. Geanne van Arkel is Head of Sustainable Development en vertelt over hoe circulair ondernemen bij Interface begonnen is: “In 1994 startten we onze reis naar volledige duurzaamheid. Toen besloten we dat we het eerste bedrijf willen zijn dat geen negatieve voetafdruk meer achter laat, maar een herstellende bijdrage levert aan milieu en maatschappij. Vanuit een intrinsieke motivatie willen we laten zien dat het mogelijk is om dankzij duurzaamheid een succesvol bedrijf te zijn.”

Geen antwoord

Circulair ondernemen is niets nieuws. In 1994 is de transformatie bij Interface gestartvan een lineaire economie van ‘take, make and waste’ naar het ondernemen als in een ecosysteem. We wilden geen druppel ruwe olie meer gebruiken, wat tot dan toe de basisgrondstof van onze producten en productieprocessen was. In de jaren negentig kregen we van een aantal architecten de vraag wat we aan duurzaamheid deden. Wij hadden daar niet direct een antwoord op, we hielden ons gewoon aan de regels. Onze CEO Ray Anderson trok zich dat persoonlijk aan en raakte geïnspireerd door het boek van Paul Hawken ‘The ecology of commerce’. In dit boek wordt de tegenstelling tussen de gevolgen van het huidige economische systeem, zoals afname van de biodiversiteit en grondstoffen, uiteengezet tegen de ingenieuze manier waarop de natuur werkt. Zo raakte onze CEO er destijds van overtuigd dat we het bij Interface anders moesten gaan doen.

Een ingrijpende verandering

Dat betekende een ingrijpende verandering, een transitie in denken en werken, niet alleen van iedereen binnen het bedrijf, ook van onze relaties daarbuiten. Daar haakten milieudeskundigen, economen, kennisinstellingen en ook onze ketenpartners op in. Samen hebben we een visie ontwikkeld waarin we de ecologische voetafdruk in 2020 naar nul brengen. En dat is voor ons geen eindpunt, vanaf dan willen we werken van een herstellende bijdrage leveren aan milieu en maatschappij naar regenererend ondernemen. Dat betekent dat we dan meer CO2 willen opnemen in de productie van onze tegels dan dat we CO2 uitstoten.

Pootjes van gekko’s

Inmiddels lijkt het erop dat wij in 2020 uitkomen op een CO2-reductie van meer dan 95 procent en dat wij nagenoeg zonder fossiele grondstoffen kunnen opereren. Dat is ontzettend mooi, met het blijft een uitdaging om die laatste 5 procent te realiseren. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe en slimmere oplossingen, geïnspireerd door ontwerpregels van de natuur. Een voorbeeld is  TacTiles een installatiesysteem geïnspireerd op de eigenschappen van de pootjes van gekko’s, dat ervoor zorgt dat we zonder lijm, op een duurzame manier, onze tapijttegels kunnen leggen. Net zoals de natuur zetten we niet in op één oplossing, maar proberen we flexibel te zoeken naar meerdere oplossingen om ons proces keer op keer te verbeteren.

Toekomstvisie

Het is heel lastig om dat wat je jaren lang hebt gedaan, en nog steeds heel succesvol doet, ter discussie te durven stellen. Dat begint met een gemeenschappelijke analyse en een visie die inspireert, richting geeft en perspectieven biedt. Vaak kijken overheden, instellingen en bedrijven nog teveel vanuit eigen eilandjes, oude vertrouwde businessmodellen en de korte termijn. Zonder toekomstvisie zien ze vooral kosten en bedreigingen als ze denken aan duurzaam ondernemen, en geen nieuwe individuele en gemeenschappelijke kansen en opbrengsten.

Verbinding tussen sectoren

Het programma Circulair Ondernemen zou er goed aan doen in te zetten op samenwerking en verbinding tussen sectoren. Daarnaast zou iedereen die iets weet van circulair ondernemen, ondernemingen kunnen ondersteunen en hen laten zien dat het anders kan. Op deze manier kunnen reststromen in de ene sector een grondstof worden in het proces van een andere sector Als we de wereld leefbaar willen houden, kunnen we niet langer inzetten op individuele bedrijven en personen, maar moeten we samenwerken en beschikbare kennis delen vanuit een holistisch perspectief. Alleen zo kunnen we het klimaatprobleem oplossen en de Sustainable Development Goals realiseren. Of zoals we dat bij Interface noemen: Climate Take Back

2019-01-17T16:14:26+00:00