You are here:--Zuinig omgaan met je spullen

Zuinig omgaan met je spullen

(ICT-)bedrijven houden zich steeds meer bezig met het hergebruiken van apparatuur en het duurzaam verwerken van afgedankte apparatuur. Zo kunnen bedrijven en particulieren steeds vaker ‘refurbished’ kopen, een term die iedereen inmiddels bekend is. Ton Ezendam begon in 2011 met het bedrijf Recquipment: “Met Recquipment sorteren we afgedankte spullen uit de ICT-wereld voor verwerking of recycling. Daarnaast verkopen we nog bruikbare producten o.a. via een webshop, na grondige inspectie en het vernietigen van gevoelige informatie. Zo verlengen we de levensduur van apparaten.

Duurzaam opgegroeid

Zelf ben ik opgegroeid met het idee dat het belangrijk is respectvol en zuinig met mijn spullen om te gaan. Als kleine jongen maakte ik van twee fietsen één goede fiets, in plaats van een nieuwe aan te schaffen. De laatste 3 jaar dat ik als systeembeheerder werkzaam was had ik veel te maken met beheer van hardware inventaris. Daarnaast maakte het bedrijf waar ik in loondienst was serieus werk van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Deze ingrediënten hebben er toe geleid in 2011 als zelfstandig ondernemer te beginnen.

Respectvol op meerdere facetten

Met Recquipment heb ik mijn motivatie om respectvol met  spullen om te gaan omgezet in een onderneming. Van alle apparatuur die hier binnenkomt hergebruiken we ongeveer 99 procent hetzij als zodanig of uiteindelijk als teruggewonnen materialen. Recquipment’s missie is mensen te inspireren respectvol met de aarde om te gaan. Mijn visie kenmerkt zich door mens en milieu centraal te stellen en winstmaximalisatie niet als primair belang te zien. Recquipment is een eenmansbedrijf en middels samenwerking met enkele zorgverleners en gemeente biedt ik  ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Recquipment heeft inmiddels aan meer dan honderd zakelijke relaties hun diensten bewezen. Ongeveer de helft daarvan is in de Foodvalley regio gevestigd.Recquipment wil voor bedrijven en instellingen “partner in MVO” zijn, bedrijvendie daar zelf werk van maken kunnen hun afgeschreven apparatuur door ons laten recyclen. Daarnaast heeft het de ambitie “verbindende schakel in de circulaire economie” te zijn door invulling te geven aan reduce, reuse, recycle.

In een ideale wereld worden natuurlijk alle onderdelen hergebruikt, maar dat is nog een utopie. Toch neemt de bereidheid van bedrijven om zoveel mogelijk te hergebruiken toe. Grondstoffen worden alsmaar schaarser, afvalverwerking alsmaar duurder. Reden genoeg om te streven naar maximaal hergebruik. En dat vind ik prachtig om te zien.

Leren door te doen

De weg naar een circulaire economie is niet in beton gegoten, het is leren door te doen. Ik hoop dat steeds meer bedrijven zich verdiepen in waar hun ‘afval’ naar toe gaat, in plaats van het klakkeloos weg te gooien.  Zoek daarom naar partners die dit voor je willen uitzoeken of verdiep je er zelf in.

Ook moeten we verschillende uitdagingen het hoofd bieden, zoals regelgeving en het bouwen van een breed cross-sectoraal netwerk. Zo creëren we van boven af én van onderop meer ruimte voor circulair ondernemen. De voorbeelden tonen aan dat wij goede stappen aan het zetten zijn. Dat geeft mij vertrouwen voor de toekomst.”

2019-01-17T16:13:54+00:00