You are here:--Van Cirkelstad Veenendaal naar circulaire bouw in de regio

Van Cirkelstad Veenendaal naar circulaire bouw in de regio

Alexander van den Buuse over INNAX, Cirkelstad Veenendaal en het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair

Alexander is Verduurzamer en MVO manager bij INNAX. Circulariteit is een thema waar Alexander zich al enkele jaren mee bezig houdt. Hij heeft zich steeds meer verdiept in het vertalen van Sustainable Development Goal 12 naar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

INNAX
Oorspronkelijk is INNAX vooral gericht op verduurzaming binnen energiemanagement, maar mede dankzij de komst van Alexander zet INNAX nu ook circulaire economie op de kaart. INNAX draagt bij aan duurzaamheid door hun advies aan bedrijven, maar ook in de eigen bedrijfsvoering is veel aandacht voor MVO. INNAX is een voorbeeldbedrijf in het bedrijfsleven van Veenendaal. De inzet werd onlangs bekroond door het toekennen van de MVO-prijs Veenendaal aan INNAX! Meer hierover is hier te lezen.

Cirkelstad Veenendaal
Vanuit het oogpunt dat je niet alle kennis zelf in huis hebt en die kennis op andere plekken wel aanwezig is, heeft Alexander contact gezocht met Cirkelstad. In samenwerking met de gemeente Veenendaal en Kees Boot van organiserend ingenieursbedrijf BOOT, die al bezig waren met circulaire economie binnen de gemeente, is Cirkelstad ook naar Veenendaal gekomen. Alexander heeft de eer om als spinner (coördinatie en toezichthouder op voortgang) te fungeren binnen Cirkelstad Veenendaal. Hij gaat op expeditie met ondernemers om in 2050 circulair te zijn. De weg daarnaartoe is nog volop in ontwikkeling, maar het doel en de ambitie staan!

Circulair bouwen
Alexander: “Wat je ziet is dat het hele bouwproces verandert op het moment dat je circulair gaat werken. Al vroeg in het proces moeten kennispartners bij elkaar gebracht worden. Eerst visie vormen en daarna pas de uitvoering. Dat biedt veel ruimte voor innovatie. Daarnaast is uitgewezen dat vroegtijdig samenwerken leidt tot betere resultaten, niet vertraagd en ook niet duurder hoeft te zijn! Circulair bouwen geeft mogelijk ook een andere vorm aan energiemanagement, wat weer interessant is voor INNAX.’’’

Samenwerking
Alexander: ‘’In 2019 willen we Cirkelstad Veenendaal verder opbouwen. Het mooie aan Cirkelstad is dat het een landelijk initiatief is. Vragen van ondernemers kunnen dus teruggekoppeld worden naar andere Cirkelsteden, waar ze misschien al tegen dezelfde problematiek zijn aangelopen.’’ Het doel is om Cirkelstad Veenendaal samen met het programma Living Lab Regio FoodValley Circulair in 2020 uit te breiden naar de hele regio. Alexander zal participeren als werkplaatsbegeleider bouw / spinner binnen het programma. De samenwerking moet gezocht worden, zodat ondernemers niet de weg kwijt raken en meerder keren hetzelfde hoeven uit te vinden. Een circulaire economie gaat immers ook om delen, verbinden en samenwerken!

Meer informatie over de samenwerking tussen Cirkelstad en het programma Living Lab Regio Foodvalley Circulair is te lezen bij Samenwerkingsprogramma.

2019-01-17T17:29:32+00:00