You are here:--Werkplaats Voedselverspilling opgestart

Werkplaats Voedselverspilling opgestart

Donderdag 9 mei vond de Opstart van de Werkplaats Voedselverspillingplaats. Meer dan 40 ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden uit de Regio Foodvalley namen deel en wisselden ideeën en ambities uit om voedselverspilling flink te verminderen in deze regio. Het doel is samen een werkplaats – ook wel fieldlab – te vormen om onderlinge samenwerking aan business, concrete projecten en casussen te versnellen en tegelijk ook meer bewustwording te realiseren bij consumenten.

We waren te gast bij Hotel- en Congrescentrum De Werelt in Lunteren van de TeKa Groep. TeKa zet actief in op duurzaamheid en minder voedselverspilling en bood het gebruik van deze locatie aan als founder van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Dank hiervoor!

Samenwerking met Wageningen University & Research

Deze werkplaats is een samenwerking tussen het Living Lab Regio Foodvalley Circulair en het regionale programma Food. We organiseren dit samen met één van de Founders van Regio Foodvalley Circulair; Wageningen University & Research.

Toine Timmermans en Sanne Stroosnijder van Wageningen University & Research zijn namelijk landelijk zeer actief op dit onderwerp, onder meer in de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

Samenwerking naar halvering voedselverspilling

Tijdens de bijeenkomst gaf Sanne Stroosnijder een korte introductie op het thema voedselverspilling: ‘’Nederland heeft als doel om in 2030 de voedselverspilling gehalveerd te hebben. Dit in navolging op Sustainable Development Goal 12.3, dat als één van de weinige SDG’s een kwantificeerbaar doel heeft. Voedselverspilling heeft op dit moment veel aandacht en is herkenbaar voor mensen. Het kan een haakje zijn naar de hele transitie in agrofood en daar buiten, dan heb je het over een circulaire economie. Om het doel van 2030 te bereiken zal er nog veel moeten gebeuren. Op dit moment wordt het probleem te versnipperd aangepakt, we moeten samenwerken en aan de juiste knoppen draaien voor grote resultaten.“

Voedselverspilling verminderen uitstekende businesscase

“Voor ondernemers is voedselverspilling een interessant thema. Uit onderzoek blijkt dat het tegengaan van voedselverspilling is een uitstekende businesscase is, elke bespaarde euro kan 14 euro opleveren.’’

Brede samenwerking

Deelnemers vinden vooral belangrijk dat er een brede samenwerking tot stand komt rond dit onderwerp. Zij willen dat er meer kennis, informatie en data beschikbaar komt, dat onderwijs betrokken wordt en dat goede voorlichting gegeven wordt aan ondernemers en aan consumenten. Ondernemers en verschillende overheden geven aan dat vooral korte lijnen nodig zijn, verrassende ontmoetingen en inspiratie  met goede voorbeelden.

> Werkplaats Voedselverspilling

2019-06-04T10:20:31+00:00