You are here:-, Uncategorized-Een circulair toekomstbeeld creëren voor de Foodvalley regio

Een circulair toekomstbeeld creëren voor de Foodvalley regio

AC Team

Beste lezers,

Terwijl u dit leest, zijn wij hard aan het werk met ons project voor de Foodvalley. Wie zijn wij? Wij zijn een groep van zeven studenten van de Wageningen Universiteit met verschillende studieachtergronden. Samen werken wij aan een project van het Living Lab met als doel een toekomstbeeld voor de circulaire landbouw te creëren voor de Foodvalley regio in het jaar 2050.

Dit is uiteraard een brede opdracht en vergt daarom een gestructureerde aanpak. Allereerst hebben we besloten ons toe te spitsen op boeren om het overzicht te bewaren. Vervolgens zijn we gaan brainstormen over het concept circulariteit. Wat betekent het, hoe kun je het definiëren en welk doel dient het. Met deze informatie zijn we vervolgens experts op het gebied van kringlooplandbouw en circulaire economie gaan interviewen om componenten te krijgen voor ons toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld zullen we aan boeren en andere belanghebbende voorleggen tijdens een zogeheten World café. In deze workshopachtige setting worden aanwezigen in groepjes van 4 a 5 personen opgedeeld om na te denken over de door ons ontwikkelde toekomstbeelden met bijbehorende componenten. De output hiervan kunnen wij vervolgens gebruiken voor ons uiteindelijke plan.

Bent u door dit verhaal enthousiast geworden en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ons project. U bent van harte uitgenodigd om de eindpresentatie van ons project bij te wonen op 18 December om 10.30 in Orion (Wageningen campus). Heeft u vragen over ons project of misschien bruikbare tips? Dan kunt ons mailen op judith.zuijdwegt@wur.nl.

Met duurzame groet,

Adek, Angelica, Judith, Marco, Matthijs, Sam, Yilin

2019-12-11T11:46:33+00:00