You are here:-, Uncategorized-Verslag inspiratiebijeenkomst circulair ondernemen 19-11-2019

Verslag inspiratiebijeenkomst circulair ondernemen 19-11-2019

De FoodValley biedt volop kansen voor ondernemers die de stap willen zetten naar circulair ondernemen. Ondernemers en belanghebbenden uit de regio kwamen dinsdag 19 november bij elkaar voor de inspiratiebijeenkomst van de Circulair Ondernemen Challenge van de Rabobank bij G. van Beek & Zn. in Barneveld.

Een tweede Challenge
Vorig jaar is de eerste Circulair Ondernemen Challenge georganiseerd voor ondernemers in de Foodvalley. Deze Challenge heeft gezorgd voor mooie projecten en verbindingen. Om circulair ondernemen nog meer op de kaart te zetten, organiseren Rabobank Gelderse Vallei en Rabobank Vallei en Rijn een tweede Challenge.

Een kijkje in de stal
Gerard van Beek heeft de vorige Challenge deelgenomen en vertelde in zijn duurzame en innovatieve voorbeeldstal smakelijk over de circulaire stappen die hij al gezet heeft en hoe de Challenge hem heeft geholpen. De beide directeuren Mariska de Kleijne en Marcel Wijnen gaven uitleg over de Challenge en Mart Beune van KPMG (kennispartner) lichtte deze avond de vernieuwde regioscan toe. Ook voormalig deelnemers Wim van Rijn van Hazeleger Kaas en Kees Boot van BOOT Organiserend ingenieursburo vertelden over hun deelname en over hun opbrengsten van de Challenge.

Kansen voor ondernemers
De vernieuwde regiocan laat zien welke kansen er voor ondernemers zijn op het gebied van circulaire economie binnen de sectoren food & agri, industrie, transport & logistiek, bouw, ICT en zorg.  Naast deze sectorspecifieke kansen zijn ook systeemkansen geïdentificeerd die in en tussen meerdere sectoren relevant zijn.

Circulair businessplan
De Challenge helpt enthousiaste ondernemers bij hun circulaire ambities. Er is plaats voor zo’n twintig bedrijven om de uitdaging aan te gaan om een circulair businessplan op te zetten. Een bedrijfsscan maakt inzichtelijk wat de circulaire kansen van de deelnemers zijn. De volgende stap bestaat uit workshops waarin de ondernemers concreet naar hun circulaire businessplan kijken: hoe kunnen zij meer circulair gaan ondernemen, wat levert dat op en waar liggen kansen?

Interesse?
De Circulair Ondernemen Challenge is een initiatief van de Rabobank in samenwerking met KPMG en MVO Nederland. U kunt de regioscan van de FoodValley regio via ww.rabobank.nl/vr raadplegen. Heeft u interesse om deel te nemen aan de Challenge? Neem dan contact op met Rabobank Vallei en Rijn, communicatie.vr@rabobank.nl.

2019-12-03T14:45:48+00:00