You are here:--Financieringstool van het Versnellingshuis gelanceerd

Financieringstool van het Versnellingshuis gelanceerd

Sinds vorige week is de financieringstool van het Versnellingshuis officieel gelanceerd. Deze is bedoeld als eerste startpunt voor ondernemers die ‘financiering’ (in de brede zin van het woord) zoeken. Hopelijk helpt de tool hen op weg.

Er is getracht om de onderliggende database van regelingen, fondsen en organisaties zo compleet mogelijk te maken en houden ons altijd aanbevolen voor het toevoegen van nieuwe opties. Belangrijk om verder te vermelden is dat we bewust gekozen hebben om alleen fondsen en regelingen op te nemen die een streepje voor geven aan circulaire ondernemers, of zelfs uitsluitend voor circulaire ondernemers bedoeld zijn.

Tot slot, dit is één van de manieren waarop het Versnellingshuis Nederland Circulair ondernemers helpt. Heb je nog een vraag over jouw circulaire businesscase? Stuur deze dan door naar www.versnellingshuisce.nl. Daar vind je een vragenformulier, mailadres en telefoonnummer, en voorbeelden van ondernemers die jullie voorgingen: https://versnellingshuisce.nl/resultaten/

2020-03-04T11:16:33+00:00