You are here:--Verslag Experttafel ‘Precious Plastic’ 6 mei 2020

Verslag Experttafel ‘Precious Plastic’ 6 mei 2020

Woensdag 6 mei heeft de Experttafel ‘Precious Plastic’ plaatsgevonden. Met ca. 20 mensen hebben we online vergaderd, een positieve ervaring! Precious Plastic is een concept dat kleinschalig kunststof (o.a. verpakkingen) recycled tot bruikbare en mooie producten. Dat doen ze met open source machines, (inter)nationale samenwerking en praktische adviezen over alle fases in het project. Laat u eens inspireren op www.preciousplastic.com want een filmpje zegt meer dan 1000 woorden! Deze experttafel was een samenwerking tussen RCT Gelderland en het Living Lab Regio Foodvalley Circulair.

In de online experttafel hebben we eerst het concept dieper verkend door een presentatie van de burger initiatiefnemer en Zideris, die er in Wageningen als dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten. Daarna hebben we via chat en whiteboard een brainstorm gedaan en geïnventariseerd welke partijen bij welke stap kunnen helpen. Diverse partijen hebben interesse getoond deel te willen nemen aan het project of nader te willen kennismaken. Aanwezige bedrijven benadrukten het belang van een rendabel businessmodel, waarbij het van belang is niet te kleinschalig te denken. Precious Plastic biedt uitstekende mogelijkheid voor uitwerking op twee sporen: enerzijds sociaal en educatief, anderzijds commercieel interessant. Wellicht kunnen die twee sporen, kleinschalig en grootschalig, in de regio ook prima gecombineerd. We gaan als Living Lab dit nu uitwerken en houden contact met de deelnemende partijen.

2020-05-20T09:53:04+00:00