Laden Evenementen

Op donderdag 23 januari 2020 start de Werkplaats Voedselverspilling.

De werkplaats is voor ondernemers uit Regio Foodvalley die in 2020 werk willen maken van minder verspilling in de voedselketen.

Proeftuin Voedselverspilling!

Eerder in 2019 was er een opstart-bijeenkomst in Congrescentrum de Werelt in Lunteren. Daar bespraken we het plan om Regio Foodvalley te ontwikkelen tot proeftuin op het gebied van Voedselverspilling. Inmiddels zijn die voornemens verder uitgewerkt én gefinancierd door onder andere het ministerie van LNV. Eén van de onderdelen van de proeftuin is de Werkplaats Voedselverspilling met ondernemers.

Werkplaats Voedselverspilling

De Werkplaats bestaat uit 4 werksessies per jaar en tussentijdse ondersteuning. Het draait om concrete projecten en vragen uit uw eigen praktijk. Dat kan gaan om ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe samenwerkingen, werk maken van knelpunten in de wet- en regelgeving. Als deelnemer aan de werkplaats maakt u allereerst de huidige verspilling in uw bedrijf inzichtelijk. U maakt hierbij gebruik van een zelfmonitoringstool, wij helpen u deze in te vullen. Deze 0-meting is de opmaat naar het aanpakken van de verspilling. Wij helpen u in de bijeenkomsten, u helpt daarbij elkaar, maar ook zijn er verschillende experts en andere mogelijkheden om u te helpen. We delen onze ervaringen, kennis en goede voorbeelden. U zoekt samen naar oplossingen die werken. Eind 2020 heeft u veel meer inzicht en tevens kansen benut.

Uitnodiging

Werk maken van uw goede voornemens? Graag nodigen we u uit voor de 1e werkplaats op donderdag 23 januari, 14.30 – 17.00 uur. U leert natuurlijk de andere deelnemers kennen, we kijken in de keuken van praktijkvoorbeelden én maakt u een start met uw eigen 0-meting. Locatie in Regio Foodvalley volgt.

Voor wie?

De werkplaats is geschikt voor alle ketenpartners. Van supermarkt, agrarisch ondernemer tot verwerker. Groot, midden, klein, elk bedrijf is welkom. Geen ondernemer, maar wel werk maken van verspilling? U bent welkom om contact op te nemen. Naast de werkplaats lopen in de proeftuin verschillende initiateven. 2

Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair

De werkplaats is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair, dat in 2019 startte. Verschillende bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden doen hier aan mee en daar komen nog altijd partijen en initiatieven bij. Meer hierover leest u op www.regiofoodvalleycirculair.nl. De werkplaats heeft ook verbinding met andere relevante initiatieven in de Regio Foodvalley, zoals het programma Food.

Wat kost deelname?

Deelnemers betalen een bijdrage via het Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Informatie hierover via Suzan Klein Gebbink, zie onderstaand.

Organisatie

Aanspreekpunt en organisator voor de Werkplaats is Suzan Klein Gebbink. Zij trekt in de Werkplaats samen op met Joost Snels van Wageningen UR als inhoudelijk expert. Suzan en Joost hebben samen toegang tot een breed netwerk van overige experts en die we inzetten om u met uw projecten verder te helpen.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor deelname of stuur een e-mail naar secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl. Vermeld daarbij uw bedrijf, naam, het aantal personen en de datum van het evenement.

Informatie

Op 12 december 2019 is een informele eindejaarborrel over Voedselverspilling. Van 15.00 – 17.00 is een netwerkborrel voor betrokkenen en geïnteresseerden in de Proeftuin Voedselverspilling in de Regio Foodvalley. Tijdens deze informatieve inloopbijeenkomst vindt u informatie over deelname aan de Werkplaats, wisselt u van gedachten over campagnes en andere initiatieven tegen verspilling en ontmoet u mensen die ook werken aan minder verspilling. Lees meer.

Voor vragen kunt u terecht bij: post@suzankleingebbink.nl