Laden Evenementen

Rapporteren & communiceren over circulaire inspanningen

Wat houdt het in?

Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom, Barneveld en Amersfoort zijn founder van het Living Lab Regio FoodValley Circulair.  Alfa deelt hiermee in de urgentie om circulair te gaan ondernemen. Het Living Lab Regio FoodValley Circulair is een aanzet en krachtenbundeling van
meerdere partijen richting de transitie naar een circulaire economie. In hoeverre we daarin succesvol zijn, kan onder andere worden afgelezen aan de hand van meetbare grootheden. Hoe ondernemers circulair kunnen ondernemen én dat kunnen aantonen is een zoektocht die we in de werkplaats ‘Meetbaarheid van circulariteit’ gezamenlijk willen maken.

Uitnodiging tweede bijeenkomst 31 oktober

Op 31 oktober wordt een vervolg gegeven aan de input die is opgehaald bij de eerste werkplaats van 17 juli. Meer informatie over de inhoud en opzet volgt nog. BanBarneveldkplaats

De Werkplaatsen van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair zijn praktijknetwerken rond een specifiek thema. Deze netwerken bestaan uit een Community of Practice met ongeveer één bijeenkomst per kwartaal. Deelnemers werken actief samen aan hun
eigen concrete praktijkprojecten. Iedere werkplaats wordt getrokken door een Werkplaatstrekker die aanspreekpunt is, de bijeenkomsten organiseert, de uitwisseling faciliteert en die juiste kennis en expertise inzet van binnen of buiten de Regio Foodvalley. De exacte invulling zal per werkplaats verschillen.

Het zou mooi zijn als we met het vervolg van deze werkplaats Meetbaarheid van circulariteit kunnen komen tot een objectieve standaard van het meten van circulair ondernemen. Met deze standaard kunt u aan uw stakeholders laten zien wat de impact is van uw circulaire
inspanningen! Deze werkplaats biedt u onder andere de kans om samen met studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen binnen uw bedrijf hieraan te werken.

Aanmelding startbijeenkomst

Bent u geïnteresseerd en wilt graag deelnemen?
Meld u aan via secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl voor 29 oktober.