Loading...
Versnellingskamer 2019-09-28T15:42:52+00:00

De Versnellingskamer

De Versnellingskamer …

  • bent u onderdeel van een innovatief en groeiend netwerk!
  • neemt u deel aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe praktijken en inspireert u elkaar
  • heeft u onder meer toegang tot hulp en adviezen, bijvoorbeeld via het Circulair Loket en de in te richten Werkplaatsen, waarin praktische uitwisseling en concrete samenwerking plaatsvindt
  • heeft u toegang tot landelijke netwerken
  • werkt u mee aan steeds kortere lijnen, tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden
  • werkt u actief aan een duurzamer grondstoffengebruik
  • werkt in de praktijk samen met anderen aan circulaire innovaties
  • maakt u gebruik van een bundeling van krachten, initiatieven en netwerken
  • zet u zich actief in voor een groter concurrerend vermogen van de regio

U staat achter de ambities en aanpak zoals verwoord in het Samenwerkingsprogramma ‘Living Lab Regio Foodvalley Circulair’ en de bijbehorende – overeenkomst.

Direct aanmelden

Wilt u zich direct aanmelden als samenwerkingspartner? Vul hiervoor de online vragenlijst in.

Ja, ik word samenwerkingspartner!