Loading...
You are here:-Werkplaats Bouw
Werkplaats Bouw 2019-07-01T10:09:24+00:00

Wat houdt het in?

De Werkplaats Bouw is een samenwerking tussen het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair en Cirkelstad Veenendaal. Cirkelstad is een platform dat werk maakt van een circulaire en inclusieve bouwsector. Binnen de verschillende cirkelsteden wordt kennis opgehaald en onderling gedeeld.

De werkwijze van de Werkplaats Bouw bestaat vooral uit ‘Community of Practice’ bijeenkomst per kwartaal. Deelnemers werken actief samen aan hun eigen concrete praktijkprojecten. Waarbij we gebruik maken van de aanwezige kennis van Cirkelstad. Tijdens deze sessies zullen staan verschillende thema’s centraal staan. Maar vooral komen. Het zal daarnaast vooral gaan om concrete praktijkvoorbeelden aan bod die ingebracht worden door de deelnemers van de werkplaats. Het zijn dus geen bijeenkomsten waar achterover geleund wordt, maar we gaan actief met elkaar aan de slag! Samen dingen uitproberen, fouten maken en daar weer van leren.

Thema’s waar aan gedacht wordt zijn: materiaal, ontwerp, proces en digitalisering. Maar ook nieuwe samenwerkingen, eigenaarschap en financiële aspecten komen aan bod. Graag zien wij de hele keten vertegenwoordigd, ook niet-bouwbedrijven zijn dus van harte welkom!

Hoe kunt u deelnemen?

De werkplaatsen zijn toegankelijk voor founders en partners van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Om te kunnen deelnemen aan de werkplaats Bouw – en ook andere Werkplaatsen – wordt u deelnemer aan het samenwerkingsprogramma. Hoe dit precies werkt kunt u vinden in het samenwerkingsprogramma, dat hier te downloaden is. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst. Deze is eveneens te downloaden onder hetzelfde kopje.

Met deelname aan de Werkplaats Bouw krijgt u dus toegang tot de kennis en het netwerk van zowel het Samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair als dat van Cirkelstad Veenendaal en landelijke Cirkelstad!

Bent u geïnteresseerd en wilt graag deelnemen aan deze werkplaats? Dat kan nog!
Neem hiervoor contact op met Alexander van den Buuse.

Online Circulair Café Thema Bouw

25 juni 2020 @ 15.30 - 17.00

Trekker werkplaats bouw

Alexander van den Buuse
Spinner Cirkelstad
avandenbuuse@innax.nl

UITGELICHT ARTIKEL

Terugblik op de opstart van de Werkplaats Bouw


De Werkplaats Bouw is een samenwerking tussen het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair en Cirkelstad Veenendaal. Cirkelstad is een platform dat werk maakt van een circulaire en inclusieve bouwsector. Binnen de verschillende cirkelsteden wordt kennis opgehaald en onderling gedeeld.

Lees verder!

Onderzoek binnen de werkplaatsen

januari 24th, 2020|Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek binnen de werkplaatsen

Vanuit het Lectoraat Mens & Organisatie van de Christelijke Hogeschool Ede wordt binnen het Living Lab gewerkt aan een onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Robert van der Linden, masterstudent aan de Tilburg Universiteit. In

Circulaire raad opgericht van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

december 20th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor Circulaire raad opgericht van Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Van links naar rechts: Bart Steman (secretaris programmabureau), Herman van Rijnbach (beleidsmedewerker gemeente Veenendaal, adviseur Versnellingskamer), Marco Verloop (wethouder Veenendaal), Holmer Doornbos (strategisch adviseur van de regio Foodvalley, adviseur Versnellingskamer), Carolien Huisman (programmamanager Living Lab),

IKC-West – Veenendaal

mei 16th, 2019|Reacties uitgeschakeld voor IKC-West – Veenendaal

De gemeente Veenendaal gaat samen met Cirkelstad en het nieuw te bouwen Integraal Kind Centrum in de gemeente het commitment aan om hier alsnog, zelfs na de aanbesteding, het niveau van circulariteit te maximaliseren.