Loading...
You are here:-Werkplaats Voedselverspilling
Werkplaats Voedselverspilling 2020-03-27T13:40:58+00:00

Nederlandse bewoners gooien ieder jaar voor zo’n € 1,7 miljard aan voedsel weg.

Dat is zo’n 34 kilo per persoon! Dat is per persoon ruim € 100, meer dan € 400 voor een gemiddeld gezin! Producenten, verwerking, tussenhandel, horeca en supermarkten verspillen nog eens zo’n € 2,5 miljard aan voedsel. Daar gaan we wat aan doen.

Regio Foodvalley wordt dé nationale proeftuin voor minder voedselverspilling. Bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen slaan de handen ineen om minder te verliezen en meer waarde te creëren. De Proeftuin richt zich op 3 doelgroepen:

  • Ondernemers / ketenpartijen;
  • Inwoners
  • Onderwijs

Deze Werkplaats Voedselverspilling is dus voor de 1e doelgroep, voor ondernemers en andere ketenpartijen.

Werkplaats Voedselverspilling

9 april 2020 @ 00.00 - 23.59

Hoe kunt u deelnemen?

De werkplaatsen zijn toegankelijk voor founders en partners van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Om te kunnen deelnemen aan de werkplaats Voedselverspilling – en ook andere Werkplaatsen – wordt u deelnemer aan het samenwerkingsprogramma. Hoe dit precies werkt kunt u vinden in het samenwerkingsprogramma, dat hier te downloaden is. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst.

Contactinformatie

Suzan Klein Gebbink
post@suzankleingebbink.nl
06 – 525 196 91

Proeftuin Voedselverspilling


De Werkplaats Voedselverspilling is één van de onderdelen van de Regio Foodvalley als Proeftuin Voedselverspilling. In deze proeftuin werken partijen van binnen én buiten de regio samen om verspilling van voedsel drastisch te verminderen. Nieuwe methodes en campagnes worden er uitgetest, er is plek voor innovaties, we werken samen met overheden aan ruimte in wet- en regelgeving, ondernemers zijn bezig hun reststromen te verwaarden. Er is ondersteuning met vouchers en adviezen. De lessen en voorbeelden worden gedeeld.

Meer informatie