Loading...
You are here:-Werkplaats Voedselverspilling
Werkplaats Voedselverspilling 2019-04-18T17:26:26+00:00

Uitnodiging

Opstart Werkplaats Voedselverspilling Regio Foodvalley

Naar een fieldlab voor verspilling UIT de voedselketen

Op 9 mei gaat de Werkplaats Verspilling in de voedselketen van start in de Regio Foodvalley! De Werkplaats is een praktijknetwerk waarin regionale bedrijven, onderwijs- en kennispartijen en overheden samen werken aan minder verspilling in de voedselketen, aan de ontwikkeling van nieuwe producten en ketens, en het bouwen van circulaire businesscases met partners bínnen en buiten de voedselketen.

Graag nodigen we u uit voor deze bijeenkomst op donderdag 9 mei, 14.30 – 17.30 uur. Deze opstart is om met elkaar kennis te maken en om te bepalen wat we in de Werkplaats gaan doen. Welke ambities en vragen heeft u en welke kansen biedt deze Werkplaats – ook wel Fieldlab – in onze regio? De werkplaats zal draaien rondom concrete projecten en casussen uit de praktijk. Daarnaast vergroten we de samenwerking tussen de vele partijen en initiatieven die bezig zijn met dit thema binnen de regio.

We organiseren deze Werkplaats onder andere in samenwerking met Toine Timmermans en Sanne Stroosnijder van Wageningen UR. Te gast zijn we bij de TeKa groep, één van de Founders van het Samenwerkingsverband Regio Foodvalley Circulair. We ontmoeten elkaar op hun locatie in Lunteren bij Congrescentrum de Werelt.

Verspilling van voedsel en andere producten komen we tegen in de hele keten. Daarom nodigen we graag alle ketenpartners uit om mee te denken. Van supermarkt, restaurant en bakker tot ICT of marketeer.

Alle partijen zowel groot, midden, als klein zijn van harte welkom!

Meld je hier aan voor de opstart bijeenkomst

Verspilling in de voedselketen tegengaan

De werkplaats geeft onder meer invulling aan het thema voedselverspilling uit de regionale voedselvisie van de Regio Foodvalley. Deze regionale ambities sluiten  tevens aan bij landelijke ontwikkelingen. Vanuit het landelijke klimaatakkoord via de sectortafel Landbouw en landgebruik kwam de vraag of Regio Foodvalley een fieldlab voedselverspilling zou kunnen zijn of starten. Daar geven we met deze Werkplaats invulling aan! Waar past dit beter dan in de regio Foodvalley?

Voor vragen kunt u terecht bij: info@regiofoodvalleycirculair.nl

Aanmelden