Loading...
You are here:-Werkplaats Voedselverspilling
Werkplaats Voedselverspilling 2019-07-03T12:34:20+00:00

Verspilling in de voedselketen tegengaan

Deze werkplaats geeft onder meer invulling aan het thema voedselverspilling uit de regionale voedselvisie van de Regio Foodvalley. De regionale ambities sluiten  tevens aan bij landelijke ontwikkelingen. Vanuit het landelijke klimaatakkoord via de sectortafel Landbouw en landgebruik kwam de vraag of Regio Foodvalley een fieldlab voedselverspilling zou kunnen zijn of starten. Daar geven we met deze Werkplaats Voedselverspilling invulling aan! Waar past dit beter dan in de regio Foodvalley?

Verspilling van voedsel en andere producten komen we tegen in de hele keten. Daarom nodigen we graag alle ketenpartners uit om mee te denken. Van supermarkt, restaurant en bakker tot ICT of marketeer.

Aanleiding

In deze werkplaats brengen we meerdere programma’s, initiatieven en kennis bij elkaar en zoeken we hoe we samen kunnen versnellen.

  1. De werkplaats is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair.
  2. Tegelijkertijd geeft het invulling aan het thema voedselverspilling uit de regionale voedselvisie van de Regio Foodvalley.
  3. De regionale ambities sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen. Vanuit het landelijke klimaatakkoord via de sectortafel Landbouw en landgebruik is de vraag gekomen of Regio Foodvalley een Fieldlab voedselverspilling zou kunnen zijn of starten.
  4. Stichting Samen Tegen Voedselverspilling met onder andere Wageningen UR, nodigt uit om samen in actie te komen om in 2030 voedselverspilling voor 50% te verminderen.
  5. Diverse initiatieven en ondernemers in de Regio Foodvalley die al werken aan nieuwe praktijkcases, consumentencampagnes, etc.

Hoe kunt u deelnemen?

De werkplaatsen zijn toegankelijk voor founders en partners van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Om te kunnen deelnemen aan de werkplaats Voedselverspilling – en ook andere Werkplaatsen – wordt u deelnemer aan het samenwerkingsprogramma. Hoe dit precies werkt kunt u vinden in het samenwerkingsprogramma, dat hier te downloaden is. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst.

Informatie over werkplaats Voedselverspilling

Bent u geïnteresseerd en wilt graag deelnemen aan deze werkplaats? Dat kan nog!

Neem hiervoor contact op met Bart Steman

secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl

UITGELICHT ARTIKEL

Werkplaats Voedselverspilling is opgestart


Donderdag 9 mei vond de Opstart van de Werkplaats Voedselverspillingplaats. Meer dan 40 ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden uit de Regio Foodvalley namen deel en wisselden ideeën en ambities uit om voedselverspilling flink te verminderen in deze regio. Het doel is samen een werkplaats – ook wel fieldlab – te vormen om onderlinge samenwerking aan business, concrete projecten en casussen te versnellen en tegelijk ook meer bewustwording te realiseren bij consumenten.

Lees verder!