Werkplaatsen

Werkplaatsen

Werkplaatsen zijn tijdelijke netwerken van ketenpartijen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. De netwerken zijn thematisch ingestoken. In sommige werkplaatsen ligt de nadruk op kennisuitwisseling en het delen van ervaringen uit ieders praktijk. Andere werkplaatsen hebben een concrete uitdaging of ontwikkelwens, met een nadruk op samenwerking en keteninnovatie.

Werkwijze

De werkplaatsen verschillen qua werkwijze, afhankelijk van de aard van de uitdagingen en de behoeften van de deelnemers. Deelnemers bepalen samen hun opgave en aanpak. Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun opgaven en worden waar nodig nieuwe verbindingen, kennis en expertise ingezet. We organiseren de Werkplaatsen waar mogelijk in samenwerking met relevante partijen en organisaties. Hierdoor zorgen we voor verbinding van verschillende initiatieven en maken we maximaal gebruik van bestaande kennis en netwerken.

Werkplaatsbegeleider

Iedere werkplaats heeft een werkplaatsbegeleider die als facilitator en aanjager optreedt. Hij/zij begeleidt de kennisuitwisseling en ontwikkeling van doelen en ambities en draagt zorg voor verbindingen, cross-overs, kruisbestuiving en het betrekken van de juiste mensen. De begeleider onderhoudt korte lijnen met de programmamanager en de andere werkplaatsbegeleiders. De begeleider zorgt onder meer voor het uitdragen van resultaten.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Werkplaatsen zijn tijdelijke netwerken van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. Er zijn werkplaatsen voor verschillende thema’s (waaronder bouw, industrie, voedsel en meetbaarheid) maar de ingredienten zijn altijd kennisuitwisseling, ontwikkelen van ketenprojecten en ontwikkelkansen. Een werkplaats komt gemiddeld 4x per jaar samen en heeft een eigen werkplaatsbegeleider die de bijeenkomsten organiseert en als aanjager optreedt. Een nieuwe partij is altijd welkom om vrijblijvend deel te nemen aan een werkplaatsbijeenkomst, daarna wordt aansluiting bij het Living Lab Regio Foodvalley Circulair gevraagd. Meer informatie daarover vindt je hier. Partnerschap van het Living Lab levert veel voordelen op en biedt de kans om deel uit te gaan maken van een brede samenwerking voor de circulaire economie van morgen.

Meer informatie

Aankomende werkplaatsen

Werkplaats Voedselverspilling Onderwijs

Maandag 14 juni 2021

In het onderwijs is veel aandacht voor het onderwerp voedselverspilling. Het is een belangrijk thema binnen lessen Food, Duurzaamheid, Innovatie,...

Lees meer

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Donderdag 17 juni 2021

Optimaal benutten grondstoffen, verwaarden reststromen, verminderen voedselverspilling.  Werkplaats Op donderdag 17 juni is de startbijeenkomst Werkplaats Circulaire Voedselketens. Steeds meer...

Lees meer

Werkplaats Waterstof

Woensdag 23 juni 2021

Om de innovatie van Waterstof regionaal een boost te geven is het afgelopen jaar vanuit Living Lab Regio Foodvalley de...

Lees meer

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Donderdag 01 juli 2021

Exacte datum wordt nog bekend gemaakt: begin juli. Thema van de Werkplaatsbijeenkomst: Reststroom–verwaarding in Regio Foodvalley

Lees meer

Werkplaats Industrie

Dinsdag 21 september 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Werkplaats Bouw

Dinsdag 21 september 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Werkplaats Waterstof

Woensdag 22 september 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Donderdag 14 oktober 2021

Thema in overleg met deelnemers. Meer informatie volgt. 

Lees meer

Living Lab Day

Donderdag 18 november 2021

Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar weer een Living Lab Day! Dé online bijeenkomst rondom...

Lees meer
Copyright 2021 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven