Werkplaatsen

Werkplaatsen

Werkplaatsen zijn tijdelijke netwerken van ketenpartijen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. De netwerken zijn thematisch ingestoken. In sommige werkplaatsen ligt de nadruk op kennisuitwisseling en het delen van ervaringen uit ieders praktijk. Andere werkplaatsen hebben een concrete uitdaging of ontwikkelwens, met een nadruk op samenwerking en keteninnovatie.

Werkwijze

De werkplaatsen verschillen qua werkwijze, afhankelijk van de aard van de uitdagingen en de behoeften van de deelnemers. Deelnemers bepalen samen hun opgave en aanpak. Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun opgaven en worden waar nodig nieuwe verbindingen, kennis en expertise ingezet. We organiseren de Werkplaatsen waar mogelijk in samenwerking met relevante partijen en organisaties. Hierdoor zorgen we voor verbinding van verschillende initiatieven en maken we maximaal gebruik van bestaande kennis en netwerken.

Werkplaatsbegeleider

Iedere werkplaats heeft een werkplaatsbegeleider die als facilitator en aanjager optreedt. Hij/zij begeleidt de kennisuitwisseling en ontwikkeling van doelen en ambities en draagt zorg voor verbindingen, cross-overs, kruisbestuiving en het betrekken van de juiste mensen. De begeleider onderhoudt korte lijnen met de programmamanager en de andere werkplaatsbegeleiders. De begeleider zorgt onder meer voor het uitdragen van resultaten.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Werkplaatsen zijn tijdelijke netwerken van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. Er zijn werkplaatsen voor verschillende thema’s (waaronder bouw, industrie, voedsel en meetbaarheid) maar de ingredienten zijn altijd kennisuitwisseling, ontwikkelen van ketenprojecten en ontwikkelkansen. Een werkplaats komt gemiddeld 4x per jaar samen en heeft een eigen werkplaatsbegeleider die de bijeenkomsten organiseert en als aanjager optreedt. Een nieuwe partij is altijd welkom om vrijblijvend deel te nemen aan een werkplaatsbijeenkomst, daarna wordt aansluiting bij het Living Lab Regio Foodvalley Circulair gevraagd. Meer informatie daarover vindt je hier. Partnerschap van het Living Lab levert veel voordelen op en biedt de kans om deel uit te gaan maken van een brede samenwerking voor de circulaire economie van morgen.

Meer informatie

Aankomende werkplaatsen

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Dinsdag 07 juni 2022

Op dinsdag 7 juni is de volgende bijeenkomst van de Werkplaats Circulaire Voedselketens.  Het thema is 'voedselafval in binnensteden en...

Lees meer

Werkplaatsbijeenkomst Meetbaarheid en Circulariteit

Woensdag 08 juni 2022

Wilt u leren van twee bedrijven die concreet laten zien hoe circulariteit voor hun bedrijf zorgt voor inzicht en nieuwe...

Lees meer

Ontdek en ontmoet Regio Foodvalley!

Vrijdag 10 juni 2022

Een middag vól inspiratie en kennismaken In Regio Foodvalley werken we samen aan een toekomstbestendige regio waar het goed leven...

Lees meer

Werkplaats Waterstof #6

Woensdag 15 juni 2022

Waterstof is volop in ontwikkeling zowel internationaal als nationaal en zowel aan de vraag- als de aanbodkant. Ook binnen onze...

Lees meer

Werkplaats Waterstof #7

Woensdag 21 september 2022

Het uitgangspunt is om deze bijeenkomst fysiek te organiseren. Nadere informatie volgt. 

Lees meer

Werkplaats Waterstof #8

Woensdag 14 december 2022

Het uitgangspunt is om deze bijeenkomst fysiek te organiseren. Nadere informatie volgt. 

Lees meer
Copyright 2022 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven