Werkplaatsen

Werkplaatsen

Werkplaatsen zijn tijdelijke netwerken van ketenpartijen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. De netwerken zijn thematisch ingestoken. In sommige werkplaatsen ligt de nadruk op kennisuitwisseling en het delen van ervaringen uit ieders praktijk. Andere werkplaatsen hebben een concrete uitdaging of ontwikkelwens, met een nadruk op samenwerking en keteninnovatie.

Werkwijze

De werkplaatsen verschillen qua werkwijze, afhankelijk van de aard van de uitdagingen en de behoeften van de deelnemers. Deelnemers bepalen samen hun opgave en aanpak. Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun opgaven en worden waar nodig nieuwe verbindingen, kennis en expertise ingezet. We organiseren de Werkplaatsen waar mogelijk in samenwerking met relevante partijen en organisaties. Hierdoor zorgen we voor verbinding van verschillende initiatieven en maken we maximaal gebruik van bestaande kennis en netwerken.

Werkplaatsbegeleider

Iedere werkplaats heeft een werkplaatsbegeleider die als facilitator en aanjager optreedt. Hij/zij begeleidt de kennisuitwisseling en ontwikkeling van doelen en ambities en draagt zorg voor verbindingen, cross-overs, kruisbestuiving en het betrekken van de juiste mensen. De begeleider onderhoudt korte lijnen met de programmamanager en de andere werkplaatsbegeleiders. De begeleider zorgt onder meer voor het uitdragen van resultaten.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Er zijn werkplaatsen voor verschillende thema’s (waaronder bouw, industrie, voedsel en meetbaarheid) maar de ingredienten zijn altijd kennisuitwisseling, ontwikkelen van ketenprojecten en ontwikkelkansen. Een werkplaats komt gemiddeld 4x per jaar samen en heeft een eigen werkplaatsbegeleider die de bijeenkomsten organiseert en als aanjager optreedt. Een nieuwe partij is altijd welkom om vrijblijvend deel te nemen aan een werkplaatsbijeenkomst, daarna wordt aansluiting bij het Living Lab Regio Foodvalley Circulair gevraagd. Meer informatie daarover vindt je hier. Partnerschap van het Living Lab levert veel voordelen op en biedt de kans om deel uit te gaan maken van een brede samenwerking voor de circulaire economie van morgen.

Meer informatie

Aankomende werkplaatsen

Werkplaats Waterstof #8 Innovatie & Businesscases

Woensdag 25 januari 2023

Om de toepassingen van waterstof op te schalen is het belangrijk om te innoveren op systeemniveau. Innoveren over de hele...

Lees meer

Save the Date: Kick-off Programma Living Lab 2023-2026

Donderdag 09 februari 2023

Op 9 februari zal de kick-off van het nieuwe programma voor het Living Lab Regio Foodvalley Circulair 2023-2026 plaatsvinden. Houdt...

Lees meer

Mastercourse Circulaire Economie

Dinsdag 28 februari 2023

De kracht van Meervoudige Waardecreatie in de Regio Foodvalley Circulaire economie: De economie waarin geen afval meer bestaat en waarbij...

Lees meer
Copyright 2022 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven