Werkplaats Circulaire Voedselketens

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Optimaal benutten grondstoffen, verwaarden reststromen, verminderen voedselverspilling

Wat houdt het in?

De werkplaats is een community of practice. In de werkplaats werken ketenpartijen, onderwijs- & kennisinstellingen en overheden aan het verwaarden van reststromen, het optimaal benutten van grondstoffen en het verminderen van voedselverspilling. Zij wisselen kennis en ervaringen uit, starten projecten en nieuwe samenwerkingen, ontwikkelen onderwijs – curricula en voeren onderzoek uit. 

Het onderwerp is breed, daarom is de werkplaats een samenwerking met andere programma’s in Regio Foodvalley (zoals Programma Voedsel- en Eiwittransitie en Landbouwnetwerk Regio Foodvalley) en met organisaties zoals Wageningen UR, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Voedingscentrum en Foodvalley NL.

Waarom?

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild! Huishoudens hebben een aandeel van 23 á 32%  van de totale verspilling. Producenten, verwerking, tussenhandel, horeca en supermarkten hebben jaarlijks zo’n € 2,5 miljard aan voedselverliezen (www.samentegenvoedselverspilling.nl). Deze verspilling leidt tot onnodige kosten, onnodige CO2 uitstoot (3 kilo CO2 / kilo voedsel) en onnodig gebruik van grondstoffen.

We ondersteunen de verschillende (inter)nationale doelen: 50% minder voedselverspilling in 2030 (Sustainable Development Goals), halvering CO2 uitstoot in 2030 (Klimaatakkoord) en Nederland zonder afval in 2050 (Nederland Circulair). Regio Foodvalley is tevens een landelijke proeftuin Voedselverspilling’ waarbij we ons richten op ondernemers, onderwijs en inwoners.

Aanpak werkplaats

De Werkplaats Circulaire Voedselketens richt zich primair op 2 doelgroepen:

1.    Ondernemers / ketenpartijen

Steeds meer ondernemers zoeken naar oplossingen voor hun afval, zij proberen verliezen te verminderen en hun reststromen een goede bestemming te geven. Dat bespaart kosten, zorgt voor een duurzamere bedrijfsvoering en klanten vinden het steeds belangrijker. De Werkplaats Circulaire Voedselketens ondersteunt ondernemers hierbij door: uitwisseling kennis en ervaringen, inzet expertise en het benutten van het netwerk binnen en buiten Regio Foodvalley.
 
In de werkplaats-bijeenkomsten gaan we in op vragen zoals:

  • Hoe kan ik geld verdienen aan de stromen die ik over houd (of van anderen ontvang?)?
  • Hoe kan ik minder verspillen en daarmee kosten besparen?
  • Hoe kan ik voedsel langer houdbaar maken?
  • Hoe kan ik op circulaire wijze mijn spullen verpakken, mijn productie doen en bijvoorbeeld het transport organiseren?
  • Kan ik aansluiten bij regionale initiatieven, bijvoorbeeld voor het samen waarderen van reststromen?
  • Welke hulp is er om mij te helpen? Bijvoorbeeld als ik onderzoeksvragen heb, als ik specifieke expertise zoek, als ik stromen over heb of soms financiering zoek?
  • Hoe kunnen we in Regio Foodvalley samen toewerken naar sterkere en meer circulaire ketens?
Voor wie?

Bedrijven, samenwerkingen en verenigde ondernemers uit de voedselketen in Regio Foodvalley; voedselproducenten, verwerkers, retail, speciaalzaken, bedrijfsrestaurants, horeca, collectieven/coöperaties, maar ook andere ketenpartijen zoals zorginstellingen.

2.    Voedselverspilling & Onderwijs

In het onderwijs is veel aandacht voor het onderwerp voedselverspilling. Scholieren en studenten doen praktijkopdrachten bij bedrijven, er zijn curricula en speciale vakken over minder verspilling. Regio Foodvalley kent een groeiend netwerk van onderwijsinstellingen dat actief onderwijs organiseert over voedselverspilling en circulaire voedselketens. 

De werkplaats ‘Voedselverspilling & Onderwijs’ zet in op: curricula en best practices delen, organisatie Verspillingsvrije Week in september, onderzoeksvragen ophalen bij bedrijfsleven en andere organisaties, onderwijsopdrachten uitvoeren, koken met restproducten, stageopdrachten, monitoring waste bij ketenpartijen bedrijven.

Voorbereiding week van de Voedselverspilling 7 t/m 13 september 2021 met onderwijs, overheid en ondernemers. Ook verbinden we onderwijs actief aan de werkplaatsbijeenkomsten voor ondernemers.

Agenda 2021

Datum Tijd Wat? Thema/doelgroep Informatie
14 juni 15:00 - 16:30 Werkplaatsbijeenkomst Voedselverspilling & Onderwijs (special) - Onderwijsinstellingen
- Thema voedselverspilling
- In samenwerking met Jong Leren Eten
Terugblik en presentaties
17 juni 09:30 - 11:30  Werkplaats Circulaire Voedselketens (breed) - Ketenpartijen en regionale intermediairs / coördinatoren
- Brede startbijeenkomst
Startbijeenkomst Circulaire Voedselketens
5 juli 20:00 - 21:30

Verkennend gesprek over circulaire landbouwketens en reststromen (special)

- Primaire producenten
- Thema reststromen en circulaire concepten

 
10 september  

Masterclass van chefkok Christian Weij

Aeres VMBO Nijkerk

Terugblik

14 oktober  20:00 - 21:30 

Werkplaats Circulaire Voedselketens (breed)

- Ketenpartijen
- Regionale intermediairs / coördinatoren
- Thema: reststroom verwaarding

Terugblik

18 november 16:00 - 20:00 

Werkplaats Circulaire Voedselketens, onderdeel van Living Lab Day

- Ketenpartijen
- Regionale intermediairs / coördinatoren
- Thema: biobased verpakkingen en andere cross-overs met andere werkplaatsen, zoals transport op waterstof, circulair bouwen.

Informatie en aanmelden

23 november 13:00 - 16:00

Snelkookpan sessie reststromen

Een creatieve snelkookpan sessie over oplossingen voor bijproducten en andere reststromen met primaire producenten uit Regio Foodvalley.

Informatie en aanmelden

 

Er volgen mogelijk ook andere gerichte ontmoetingen, bijvoorbeeld met zorginstellingen, reflectie-sessies met partijen buiten Regio Foodvalley en over andere specifieke ketens. Graag trekken we hierin samen op. Neemt u contact op indien u ideeën heeft?

Deelname

Om aan de volledige cyclus te kunnen deelnemen, en ook aan andere Werkplaatsen zoals ‘Bouw’ of “Industrie’, wordt u in principe deelnemer aan het samenwerkingsprogramma. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst. Uiteraard stemmen we graag met u af over uw mogelijke deelname.

Interesse of vragen?

Heeft u interesse om deel te nemen aan Werkplaats Circulaire Voedselketens of heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Suzan Klein Gebbink
Ondernemers & andere ketenpartijen + coördinatie werkplaats
post@suzankleingebbink.nl
06 - 525 196 91

Wieke Bonthuis
Onderwijs

wieke@bonthuisadvies.nl


 

Aankomende werkplaatsen

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Dinsdag 07 juni 2022

Op dinsdag 7 juni is de volgende bijeenkomst van de Werkplaats Circulaire Voedselketens.  Het thema is 'voedselafval in binnensteden en...

Lees meer

Werkplaatsbijeenkomst Meetbaarheid en Circulariteit

Woensdag 08 juni 2022

Wilt u leren van twee bedrijven die concreet laten zien hoe circulariteit voor hun bedrijf zorgt voor inzicht en nieuwe...

Lees meer

Ontdek en ontmoet Regio Foodvalley!

Vrijdag 10 juni 2022

Een middag vól inspiratie en kennismaken In Regio Foodvalley werken we samen aan een toekomstbestendige regio waar het goed leven...

Lees meer

Werkplaats Waterstof #6

Woensdag 15 juni 2022

Waterstof is volop in ontwikkeling zowel internationaal als nationaal en zowel aan de vraag- als de aanbodkant. Ook binnen onze...

Lees meer

Werkplaats Waterstof #7

Woensdag 21 september 2022

Het uitgangspunt is om deze bijeenkomst fysiek te organiseren. Nadere informatie volgt. 

Lees meer

Werkplaats Waterstof #8

Woensdag 14 december 2022

Het uitgangspunt is om deze bijeenkomst fysiek te organiseren. Nadere informatie volgt. 

Lees meer
Copyright 2022 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven