Werkplaats Circulaire Voedselketens

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Optimaal benutten grondstoffen, verwaarden reststromen, verminderen voedselverspilling

Wat houdt het in?

De werkplaats is een community of practice. In de werkplaats werken ketenpartijen, onderwijs- & kennisinstellingen en overheden aan het verwaarden van reststromen, het optimaal benutten van grondstoffen en het verminderen van voedselverspilling. Zij wisselen kennis en ervaringen uit, starten projecten en nieuwe samenwerkingen, ontwikkelen onderwijs – curricula en voeren onderzoek uit. 

Het onderwerp is breed, daarom is de werkplaats een samenwerking met andere programma’s in Regio Foodvalley (zoals Programma Voedsel- en Eiwittransitie en Landbouwnetwerk Regio Foodvalley) en met organisaties zoals Wageningen UR, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Voedingscentrum en Foodvalley NL.

Waarom?

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild! Huishoudens hebben een aandeel van 23 á 32%  van de totale verspilling. Producenten, verwerking, tussenhandel, horeca en supermarkten hebben jaarlijks zo’n € 2,5 miljard aan voedselverliezen (www.samentegenvoedselverspilling.nl). Deze verspilling leidt tot onnodige kosten, onnodige CO2 uitstoot (3 kilo CO2 / kilo voedsel) en onnodig gebruik van grondstoffen.

We ondersteunen de verschillende (inter)nationale doelen: 50% minder voedselverspilling in 2030 (Sustainable Development Goals), halvering CO2 uitstoot in 2030 (Klimaatakkoord) en Nederland zonder afval in 2050 (Nederland Circulair). Regio Foodvalley is tevens een landelijke proeftuin Voedselverspilling’ waarbij we ons richten op ondernemers, onderwijs en inwoners.

Aanpak werkplaats

De Werkplaats Circulaire Voedselketens richt zich primair op 2 doelgroepen:

1.    Ondernemers / ketenpartijen

Steeds meer ondernemers zoeken naar oplossingen voor hun afval, zij proberen verliezen te verminderen en hun reststromen een goede bestemming te geven. Dat bespaart kosten, zorgt voor een duurzamere bedrijfsvoering en klanten vinden het steeds belangrijker. De Werkplaats Circulaire Voedselketens ondersteunt ondernemers hierbij door: uitwisseling kennis en ervaringen, inzet expertise en het benutten van het netwerk binnen en buiten Regio Foodvalley.
 
In de werkplaats-bijeenkomsten gaan we in op vragen zoals:

 • Hoe kan ik geld verdienen aan de stromen die ik over houd (of van anderen ontvang?)?
 • Hoe kan ik minder verspillen en daarmee kosten besparen?
 • Hoe kan ik voedsel langer houdbaar maken?
 • Hoe kan ik op circulaire wijze mijn spullen verpakken, mijn productie doen en bijvoorbeeld het transport organiseren?
 • Kan ik aansluiten bij regionale initiatieven, bijvoorbeeld voor het samen waarderen van reststromen?
 • Welke hulp is er om mij te helpen? Bijvoorbeeld als ik onderzoeksvragen heb, als ik specifieke expertise zoek, als ik stromen over heb of soms financiering zoek?
 • Hoe kunnen we in Regio Foodvalley samen toewerken naar sterkere en meer circulaire ketens?
Voor wie?

Bedrijven, samenwerkingen en verenigde ondernemers uit de voedselketen in Regio Foodvalley; voedselproducenten, verwerkers, retail, speciaalzaken, bedrijfsrestaurants, horeca, collectieven/coöperaties, maar ook andere ketenpartijen zoals zorginstellingen.

2.    Voedselverspilling & Onderwijs

In het onderwijs is veel aandacht voor het onderwerp voedselverspilling. Scholieren en studenten doen praktijkopdrachten bij bedrijven, er zijn curricula en speciale vakken over minder verspilling. Regio Foodvalley kent een groeiend netwerk van onderwijsinstellingen dat actief onderwijs organiseert over voedselverspilling en circulaire voedselketens. 

De werkplaats ‘Voedselverspilling & Onderwijs’ zet in op: curricula en best practices delen, organisatie Verspillingsvrije Week in september, onderzoeksvragen ophalen bij bedrijfsleven en andere organisaties, onderwijsopdrachten uitvoeren, koken met restproducten, stageopdrachten, monitoring waste bij ketenpartijen bedrijven.

Voorbereiding week van de Voedselverspilling 7 t/m 13 september 2021 met onderwijs, overheid en ondernemers. Ook verbinden we onderwijs actief aan de werkplaatsbijeenkomsten voor ondernemers.

Agenda 2022

7 juni  Werkplaatsbijeenkomst Circulaire Voedselketens (lees terugblik
27 september Regio-bijeenkomst Korte Ketens
3 oktober Meet&greet op de Floriade in Almere 
20 oktober  Werkplaats bijeenkomst Circulaire Voedselketens 

 

Er volgen mogelijk ook andere gerichte ontmoetingen, bijvoorbeeld met zorginstellingen, reflectie-sessies met partijen buiten Regio Foodvalley en over andere specifieke ketens. Graag trekken we hierin samen op. Neemt u contact op indien u ideeën heeft?

Bijeenkomsten 2021

Benieuwd hoe onze bijeenkomsten eruit zien? Lees hieronder de terugblikken. 

 • 14 juni 2021 - Voedselverspilling in het onderwijs waarin voorbeelden en best practices van curricula en andere onderwijsvormen uit onderwijs werden uitgewisseld (terugblik)
 • 17 juni 2021 – Startbijeenkomst Circulaire Voedselketens (terugblik)
 • 5 juli 2021 – Verkennend gesprek landbouwketens en reststromen
 • 14 oktober 2021 – Werkplaatsbijeenkomst bij Bakkersgrondstof in Wageningen (verslag)
 • 8 november 2021 – Tafelgesprek korte duurzame voedselketens in Regio Foodvalley
 • 18 november 2021 – Thema-sessie tijdens Living Lab Day over Voedsel-afval in binnensteden

Deelname

Om aan de volledige cyclus te kunnen deelnemen, en ook aan andere Werkplaatsen zoals ‘Bouw’ of “Industrie’, wordt u in principe deelnemer aan het samenwerkingsprogramma. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst. Uiteraard stemmen we graag met u af over uw mogelijke deelname.

Interesse of vragen?

Heeft u interesse om deel te nemen aan Werkplaats Circulaire Voedselketens of heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Suzan Klein Gebbink
Ondernemers & andere ketenpartijen + coördinatie werkplaats
post@suzankleingebbink.nl
06 - 525 196 91

Wieke Bonthuis
Onderwijs

wieke@bonthuisadvies.nl
06 - 524 725 90

 

Aankomende werkplaatsen

Kick-off Programma Living Lab 2023-2026

Donderdag 09 februari 2023

Graag nodigen wij u uit voor de kick-off van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair 2023-2026! Dit circulaire event vindt...

Lees meer

Mastercourse Circulaire Economie

Dinsdag 28 februari 2023

De kracht van Meervoudige Waardecreatie in de Regio Foodvalley Circulaire economie: De economie waarin geen afval meer bestaat en waarbij...

Lees meer

Save the Date: Bijeenkomst UCAN voor kleine en middelgrote gemeenten

Donderdag 02 maart 2023

‘’Realistische circulaire stappen in kleine en middelgrote gemeenten’’ Je herkent ongetwijfeld het beeld: de ambitie is enorm, de werkdruk is...

Lees meer

Symbiose Track Frankeneng

Woensdag 15 maart 2023

Staat uw toeleveringsketen onder druk? En u zoekt naar alternatieven dichter bij huis?  Wilt u kosten besparen? Dan is het...

Lees meer

Symbiose Track Ambacht/Nijverkamp

Dinsdag 28 maart 2023

Staat uw toeleveringsketen onder druk? En u zoekt naar alternatieven dichter bij huis?  Wilt u kosten besparen? Dan is het...

Lees meer
Copyright 2023 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven