Werkplaats Industrie

Werkplaats Industrie

De Werkplaats Industrie richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen. Dit wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar biedt tegelijkertijd veel kansen om te innoveren en door in te zetten op een klimaatpositieve, inclusieve, circulaire economie toekomstbestendig te ondernemen.

De Werkplaats Industrie is in eerste instantie gericht op MKB bedrijven die producten ontwikkelen en produceren in de regio Foodvalley. Maar ook organisaties uit andere sectoren en onderwijsinstellingen kunnen meedoen. Zo ontstaan er lerende netwerken waarin de deelnemers kennis en kunde met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen.

Circulaire bedrijventerreinen samen kosteneffectief en versneld realiseren

In de eerste zes maanden van 2022 worden de plannen en ambities op verschillende duurzaamheidsthema’s - energie, natuur, biodiversiteit, inclusiviteit én uiteraard circulariteit - geïnventariseerd bij zowel individuele bedrijven, bedrijventerreinen en deelnemende gemeentes.

Binnen het Living Lab bestaan er al goede voorbeelden van organisaties die door op meerdere thema’s tegelijk te acteren business-kansen weten te verzilveren; denk aan klimaatpositief bouwen, produceren met biobased-reststromen en kortere voedselketens door natuur inclusieve landbouw. Samenwerking op het niveau van lokale of regionale bedrijventerreinen kan leiden tot kostenbesparingen en veelal nieuwe inkomstenstromen, tot CO2-reductie én tot een toekomstbestendige omgeving om te ondernemen.

Op het thema energie wordt op bedrijventerreinen al vaker samengewerkt. Door gebruik te maken van restwarmte kunnen buren en nabijgelegen panden profiteren van energie die anders verloren gaat of denk aan de mogelijkheden voor elektrificatie van bedrijventerreinen en de realisatie van ‘energyhubs’. 

Denk bijvoorbeeld aan een geplande vervanging van het riool op een bedrijventerrein waardoor het straatwerk opengaat. Dit is een geweldige mogelijk om waterdoorlatende verharding en groene parkeervakken te installeren, waardoor het terrein klimaatbestendig wordt en kosten door wateroverlast en hittestress voorkomen worden.

Het Living Lab maakt graag de juiste verbindingen, zodat deze oplossingen zowel uw organisatie meer toekomstbestendig maakt als het bedrijventerrein meer circulair en klimaatbestendig!

Samen in gesprek?

De eerste gesprekken zijn al gevoerd en we komen ook graag met u in gesprek. Wilt u – als bedrijf, bedrijvenkring, parkmanager of als gemeente - deelnemen aan deze inventarisatie en heeft u nog geen contacten bij het Living Lab?

Stuur dan een mail naar: secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl, zodat we u kunnen verbinden met de juiste contactpersoon. Uiteraard kunt u voor meer informatie ook contact opnemen met Geanne van Arkel via: geanne@ziggo.nl, zij verzorgt de inventarisatie.

Werkplaats begeleider Industrie

De Werkplaats Industrie heeft Geanne van Arkel als werkplaatsbegeleider, een ervaringsdeskundige in circulair ondernemen in de praktijk. Zij treedt op als facilitator en aanjager. Zij begeleidt de kennisuitwisseling en ontwikkeling van doelen en ambities en draagt zorg voor verbindingen, cross-overs, kruisbestuiving en het betrekken van de juiste mensen. Geanne verbindt en deelt de resultaten: ‘best practices’ en ‘lessons-learned’.

Bij vragen kunt u altijd bij Geanne terecht.

Geanne van Arkel
Geanne@ziggo.nl

 

Bron afbeelding:
 https://www.provincie-utrecht.nl/sites/default/files/2021-02/Gids%20voor%20inspiratie%20en%20advies%20INTENS.pdf

Aankomende werkplaatsen

Dag van de Circulariteit

Woensdag 12 oktober 2022

2030 binnen handbereik! Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten en een passende locatie – dat zijn de ingrediënten voor de...

Lees meer

Innovatieprijs Regio Foodvalley 2022

Woensdag 19 oktober 2022

Over de Innovatieprijs Regio Foodvalley In Regio Foodvalley wordt volop gewerkt aan de toekomst. Met slimme ideeën, onverwachte samenwerkingen en...

Lees meer

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Donderdag 20 oktober 2022

Thema: circulaire opties voor food-ondernemers Tijdens deze volgende Werkplaats Circulaire Voedselketens onderzoeken we volop circulaire opties voor food-ondernemers. We horen...

Lees meer

Werkplaats Waterstof #8

Woensdag 14 december 2022

Het uitgangspunt is om deze bijeenkomst fysiek te organiseren. Nadere informatie volgt. 

Lees meer
Copyright 2022 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven