Werkplaats Industrie

Werkplaats Industrie

De Werkplaats Industrie richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen. Dit wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar biedt tegelijkertijd veel kansen om te innoveren en door in te zetten op een klimaatpositieve, inclusieve, circulaire economie toekomstbestendig te ondernemen.

De Werkplaats Industrie is in eerste instantie gericht op MKB bedrijven die producten ontwikkelen en produceren in de regio Foodvalley. Maar ook organisaties uit ander sectoren en onderwijsinstellingen kunnen meedoen. Zo ontstaan er lerende netwerken waarin de deelnemers kennis en kunde met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen.

Werkplaatsbegeleider

De Werkplaats Industrie heeft Geanne van Arkel als werkplaatsbegeleider, een ervaringsdeskundige in circulair ondernemen in de praktijk. Zij treedt op als facilitator en aanjager. Zij begeleidt de kennisuitwisseling en ontwikkeling van doelen en ambities en draagt zorg voor verbindingen, cross-overs, kruisbestuiving en het betrekken van de juiste mensen. Geanne verbindt en deelt de resultaten; ‘best practices’ en ‘lessons-learned’.
Meer informatie;
https://www.linkedin.com/in/geannevanarkel

Zo werkt de Werkplaats Industrie

In de Werkplaats Industrie werken maakbedrijven samen aan het versnellen van het verbreden, opschalen en realiseren van hun circulaire ambities die in eerdere projecten en trajecten al zijn gestart. In 1 jaar tijd maken deze bedrijven letterlijk werk van de circulaire economie. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht, maar hun tijdsbesteding is beperkt en deze verdient zich ruimschoots terug.

Vraagstukken kunnen betrekking hebben op circulaire oplossingen voor grondstoffen, product, proces, businessmodel, terugname programma’s, retourlogistiek, kantoor en/of fabriek én het meenemen van interne en externe stakeholders, cross-sectorale samenwerkingen, nieuwe business modellen tot klimaatpositief ondernemen.

Intake-gesprek

Na de aanmelding neemt Geanne van Arkel contact op om een video call in te plannen om de circulaire ambities en uitdagingen te bespreken en vat deze samen in een korte video.
Via het Living Lab online platform worden deze video’s gedeeld met de andere werkplaats-deelnemers, zodat je snel kennis kan maken.

Concreet aan de slag

Elke organisatie bepaalt zelf met welke circulaire uitdagingen hij of zij aan de slag gaat en maakt hiervoor een praktisch projectplan met tijdspad dat ook ingezet kan worden om indien gewenst studenten te betrekken bij het project(deel). Deze studenten worden deels ook begeleid door de Geanne van Arkel vanuit haar rol als werkplaatsbegeleider. Op deze manier kunnen snel mogelijkheden om samen te werken worden geïdentificeerd.

Communicatie

De ideeën die ontstaan binnen de werkplaats en innovatieve oplossingen worden gecommuniceerd om ook input van buitenaf te krijgen om de circulaire ambities versneld te realiseren.

Ervaringen, ideeën en kennis uitwisselen

Er vinden gedurende het jaar een viertal werksessies plaats, waarbij ervaringen, ideeën en kennis worden uitgewisseld met de andere deelnemers en de betrokken studenten. In de praktijk blijkt dat er veel kansen zijn om te gaan samenwerken of met elkaar zaken te doen.

Promotie

Voor de deelnemers aan de Werkplaats Industrie wordt de nodige promotie gemaakt in de media. Ter afronding van de werkplaats organiseert het Living Lab een startbijeenkomst in november 2021 waarop de deelnemers van deze werkplaats hun ervaringen delen met een breder publiek en nieuwe geïnteresseerde maakbedrijven.

Voordelen

De Living Lab werkplaatsen leveren voor de deelnemers veel voordeel op:

  • besparing van tijd en geld door deskundige begeleiding en praktische tools
  • een andere, frisse kijk op de organisatie en op duurzaamheid
  • nieuwe ideeën voor innovatie op het gebied van circulaire product- en dienstverlening
  • praktische tips voor een circulaire bedrijfsvoering
  • bewustere keuzes bij inkoop en investeringen
  • meer betrokkenheid van de medewerkers en veelal ook klanten
  • uitbreiding van uw netwerk en samenwerking met andere bedrijven in de regio
  • positieve publiciteit en vaak nieuwe klanten
  • aansluiting met het onderwijs

Wat gebeurt er na de eerste reeks van vier Werkplaatsen Industrie?

De doorlooptijd van een werkplaats is ongeveer een jaar. Daar stopt het niet, want circulair ondernemen is nooit klaar. Dus organisaties kunnen kiezen om weer aan te sluiten bij de volgende reeks Werkplaatsen of blijven op een andere manier actief in het Living Lab.

Meer informatie

Geanne van Arkel
Geanne@ziggo.nl

Aankomende werkplaatsen

Webinar 'Circulair voor beginners'

Dinsdag 02 februari 2021

Op 2 februari van 16:00 tot 17:00 uur organiseert het Living Lab een webinar over de kansen van de Circulaire...

Lees meer

Expertsessie CircE: Let's change course now!

Donderdag 04 februari 2021

Donderdag 4 februari organiseert onze partner The Future of Us de expertsessie CircE. De circulaire economie houdt niet op bij...

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Industrie

Donderdag 11 februari 2021

Slim circulair produceren en innoverenDe circulaire economie biedt jouw bedrijf kansen om zich te ontwikkelen. Je gaat aan de slag...

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Bouw

Donderdag 11 februari 2021

Industrieel bouwen en circulariteit: Slim bouwen zonder afvel en zonder uitvalIn de strategische route van de werkplaats Bouw, uitgevoerd door...

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Waterstof

Woensdag 24 maart 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Industrie

Woensdag 14 april 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Bouw

Woensdag 14 april 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Waterstof

Woensdag 23 juni 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Industrie

Dinsdag 21 september 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Bouw

Dinsdag 21 september 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Waterstof

Woensdag 22 september 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer
Copyright 2021 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven