Werkplaats Industrie

Werkplaats Industrie

De Werkplaats Industrie richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende mkb-ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen. Dit wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar biedt tegelijkertijd veel kansen om te innoveren en door in te zetten op een klimaatpositieve, inclusieve, circulaire economie toekomstbestendig te ondernemen.

De Werkplaats Industrie is in eerste instantie gericht op MKB bedrijven die producten ontwikkelen en produceren in de regio Foodvalley. Maar ook organisaties uit ander sectoren en onderwijsinstellingen kunnen meedoen. Zo ontstaan er lerende netwerken waarin de deelnemers kennis en kunde met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen.

Werkplaatsbegeleider

De Werkplaats Industrie heeft Geanne van Arkel als werkplaatsbegeleider, een ervaringsdeskundige in circulair ondernemen in de praktijk. Zij treedt op als facilitator en aanjager. Zij begeleidt de kennisuitwisseling en ontwikkeling van doelen en ambities en draagt zorg voor verbindingen, cross-overs, kruisbestuiving en het betrekken van de juiste mensen. Geanne verbindt en deelt de resultaten; ‘best practices’ en ‘lessons-learned’.
Meer informatie;
https://www.linkedin.com/in/geannevanarkel

Zo werkt de Werkplaats Industrie

In de Werkplaats Industrie werken maakbedrijven samen aan het versnellen van het verbreden, opschalen en realiseren van hun circulaire ambities die in eerdere projecten en trajecten al zijn gestart. In 1 jaar tijd maken deze bedrijven letterlijk werk van de circulaire economie. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht, maar hun tijdsbesteding is beperkt en deze verdient zich ruimschoots terug.

Vraagstukken kunnen betrekking hebben op circulaire oplossingen voor grondstoffen, product, proces, businessmodel, terugname programma’s, retourlogistiek, kantoor en/of fabriek én het meenemen van interne en externe stakeholders, cross-sectorale samenwerkingen, nieuwe business modellen tot klimaatpositief ondernemen.

Intake-gesprek

Na de aanmelding neemt Geanne van Arkel contact op om een video call in te plannen om de circulaire ambities en uitdagingen te bespreken en vat deze samen in een korte video.
Via het Living Lab online platform worden deze video’s gedeeld met de andere werkplaats-deelnemers, zodat je snel kennis kan maken.

Concreet aan de slag

Elke organisatie bepaalt zelf met welke circulaire uitdagingen hij of zij aan de slag gaat en maakt hiervoor een praktisch projectplan met tijdspad dat ook ingezet kan worden om indien gewenst studenten te betrekken bij het project(deel). Deze studenten worden deels ook begeleid door de Geanne van Arkel vanuit haar rol als werkplaatsbegeleider. Op deze manier kunnen snel mogelijkheden om samen te werken worden geïdentificeerd.

Communicatie

De ideeën die ontstaan binnen de werkplaats en innovatieve oplossingen worden gecommuniceerd om ook input van buitenaf te krijgen om de circulaire ambities versneld te realiseren.

Ervaringen, ideeën en kennis uitwisselen

Er vinden gedurende het jaar een viertal werksessies plaats, waarbij ervaringen, ideeën en kennis worden uitgewisseld met de andere deelnemers en de betrokken studenten. In de praktijk blijkt dat er veel kansen zijn om te gaan samenwerken of met elkaar zaken te doen.

Promotie

Voor de deelnemers aan de Werkplaats Industrie wordt de nodige promotie gemaakt in de media. Ter afronding van de werkplaats organiseert het Living Lab een startbijeenkomst in november 2021 waarop de deelnemers van deze werkplaats hun ervaringen delen met een breder publiek en nieuwe geïnteresseerde maakbedrijven.

Voordelen

De Living Lab werkplaatsen leveren voor de deelnemers veel voordeel op:

  • besparing van tijd en geld door deskundige begeleiding en praktische tools
  • een andere, frisse kijk op de organisatie en op duurzaamheid
  • nieuwe ideeën voor innovatie op het gebied van circulaire product- en dienstverlening
  • praktische tips voor een circulaire bedrijfsvoering
  • bewustere keuzes bij inkoop en investeringen
  • meer betrokkenheid van de medewerkers en veelal ook klanten
  • uitbreiding van uw netwerk en samenwerking met andere bedrijven in de regio
  • positieve publiciteit en vaak nieuwe klanten
  • aansluiting met het onderwijs

Wat gebeurt er na de eerste reeks van vier Werkplaatsen Industrie?

De doorlooptijd van een werkplaats is ongeveer een jaar. Daar stopt het niet, want circulair ondernemen is nooit klaar. Dus organisaties kunnen kiezen om weer aan te sluiten bij de volgende reeks Werkplaatsen of blijven op een andere manier actief in het Living Lab.

Trekker Werkplaats Industrie

Meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Geanne van Arkel. 

Geanne van Arkel
Geanne@ziggo.nl

Aankomende werkplaatsen

Werkplaats Waterstof

Woensdag 08 december 2021

Op 8 december is het zover, dan organiseren wij de vierde en voor dit kalenderjaar laatste Werkplaats Waterstof. Tijdens deze...

Lees meer
Copyright 2021 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven