Werkplaats Meetbaarheid

Werkplaats Meetbaarheid

Het meten van circulariteit is lastig. Vaste definities of consensus over wat circulair is bestaan nog niet. Het ontbreekt (nog) aan eenduidige methoden voor het meten ervan of dit vraagt om een aanzienlijke eigen inspanning van u of uw adviseurs. Hierdoor is het lastig om aan te tonen welke circulaire prestatie of bijdrage uw (MKB) bedrijf of overheid levert. 

Ons doel is circulariteit in de regio te versnellen door individuele bedrijven en overheden zelf hun circulaire bijdrage te laten meten. We willen het meten van circulariteit helder en eenduidig maken voor MKB-bedrijven en (lokale) overheden.

Pilot 

Er is dit jaar nog plaats voor drie pilots, hoe de focus op circulariteit de duurzaamheid van uw bedrijf kan vergroten. De pilot biedt hands-on advies voor uw onderneming, volgens een helder stappenplan en wordt gefinancierd door Regio Foodvalley Circulair. Geïnteresseerd? Neem contact op met Gerard Stienstra

Ten opzichte van vorig jaar hebben we een aangepast programma, met minder nadruk op de bijdrage aan brede duurzaamheid thema’s en meer op het meten van circulariteit door:

  • Meetbaarheid bij bedrijven te stimuleren door andere werkplaatsen te ondersteunen
  • Pilot van circulariteit voor nieuwe en bestaande partners aan te bieden. Food Valley – in enkele meetings, via een stappenplan, waarna bedrijven zelf verder kunnen.
  • Mee te denken met overheden en welwillende bedrijven die circulariteit willen meten.
  • In werkplaatsbijeenkomsten de voorgang te delen en u bij te praten over de nieuwste inzichten en meet methoden.
  • Initiatieven voor meten van materiaal en afvalstromen binnen gemeentes en regio’s te ondersteunen
  • Andere circulaire thema’s te blijven volgen, zoals brede duurzaamheid, afval, provinciale en landelijke initiatieven en indicatoren en meet methodes.

Heeft u ideeën rondom het aantonen van circulariteit of het meten ervan waar u hulp bij nodig heeft, verbinding zoekt, kennis uit wilt wisselen of heeft u initiatieven die verder gebracht kunnen worden? Laat u dat dan vooral weten. We hebben ruimte om daarmee aan de slag te gaan.

Werkplaatsbegeleider

Gerard Stienstra is Werkplaatsbegeleider van de Werkplaats Meetbaarheid. Hij heeft meer dan 15 jaar ervaring met het kwantificeren van circulair en duurzaam ondernemen, in reductie van uitstoot van CO2 en besparing van energie. Hij werkt nu als zelfstandig adviseur en heeft voorheen gewerkt bij DNV, KEMA, ECN en CML (industriële ecologie). 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd contact opnemen met Gerard Stienstra: Gerard@newtechnologyvalue.nl

Aankomende werkplaatsen

Tweedaagse masterclass ‘Van bijproduct naar circulaire korte ketens’

Maandag 01 november 2021

Masterclass bestaande uit 2 dagdelen voor agrarisch producenten uit Regio Foodvalley over het verwaarden van bijproducten en andere reststromen tot nieuwe regionale voedselketens.

Lees meer

Speciale Werkplaats Industrie

Dinsdag 02 november 2021

Op dinsdag 2 november 2021 vindt van 11:00 tot 12:00 uur een speciale Werkplaats Industrie plaats voor geïnteresseerde bedrijven kringen,...

Lees meer

Living Lab Day

Donderdag 18 november 2021

Op 18 november is het jaarcongres van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair! Van 16:00 tot 20:00 uur bent u...

Lees meer
Copyright 2021 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven