Werkplaats Waterstof

Werkplaats Waterstof

Duurzaam, veilig en schoon werken met een circulaire energiedrager: dat kan met waterstof.

Voor de productie van waterstof wordt water door middel van elektrolyse gesplitst in waterstof en zuurstof. Waterstof is overal ruim aanwezig, het is zo’n 70% van alle materie. Bij het gebruik van waterstof wordt in tegenstelling tot fossiele brandstoffen geen koolmonoxide, stikstofoxiden en fijnstof geproduceerd, maar ontstaat alleen water als restproduct.

Waterstof is een goed alternatief voor opslag van energie. Bijvoorbeeld voor voertuigen die lange afstanden moeten afleggen. Daarnaast als energiedrager in een duurzaam energiesysteem, waarbij energie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Het kan als oplossing dienen om de kloof tussen het aanbod van groene energie en de vraag ernaar te verbinden. Opslag als buffer is nodig omdat opwek uit duurzame bronnen zoals zon en wind niet altijd in balans is met de vraag naar energie op dat moment. Er zijn diverse stappen om waterstof daadwerkelijk toe te passen. Zo is er opwek van duurzame energie. De omzetting naar waterstof. Opslag, distributie en eindgebruik in bijvoorbeeld een vrachtwagen. Op veel vlakken zijn al initiatieven, ook in Regio Foodvalley. Om de invoering te versnellen, effectiever te maken en zo goedkoper hebben verschillende partijen een rol. Samenwerking tussen partijen vanuit de hele energieketen is daarom cruciaal voor het succesvol kunnen toepassen van waterstof als oplossing.

Werkplaats Waterstof?

Er worden in toenemende mate binnen Regio Foodvalley waterstofinitiatieven gesignaleerd rondom transport, opslag en distributie. Deze initiatieven worden vanuit de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen geïnitieerd en getrokken. Om de ontwikkeling van deze initiatieven te versnellen en om innovatie een boost te geven is Werkplaats Waterstof in het leven geroepen. 

Wat is het doel van Werkplaats Waterstof?

Werkplaats Waterstof heeft als doel om behoeftegericht en vanuit regionale kracht de volgende aspecten te faciliteren:

  1. Kennisuitwisseling binnen de Triple Helix (kennisinstellingen, overheid en bedrijven) op gebied van waterstof
  2. De concrete ontwikkeling van doelen en ambities t.b.v. bestaande of nieuwe waterstofinitiatieven.
  3. Verbinding mogelijk maken tussen waterstofinitiatieven en de betrokken organisaties en personen.
  4. Samenwerking tussen verschillende partijen.

Naast het intern faciliteren van bovenstaande punten, heeft Werkplaats Waterstof ook als doel om kruisbestuiving met andere werkplaatsen mogelijk te maken.

Voor wie is deze werkplaats bedoeld?

Werkplaats Waterstof is bedoeld voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen die interesse hebben in waterstof.

Hoe kun u deelnemen?

Raakt u ook enthousiast van waterstof? De werkplaatsen zijn toegankelijk voor founders en partners van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Om te kunnen deelnemen aan de Werkplaats Waterstof en ook andere Werkplaatsen, wordt u deelnemer aan het samenwerkingsprogramma. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst.

Interesse of vragen?

Heeft u interesse om deel te nemen aan Werkplaats Waterstof of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Werkplaats Waterstof trekkers:

Erik van der Veer
Erik.van.der.Veer@dutchboostinggroup.nl

Dina El Filali
Dina.el.filali@dutchboostinggroup.nl

 

Aankomende werkplaatsen

Webinar 'Circulair voor beginners'

Dinsdag 02 februari 2021

Op 2 februari van 16:00 tot 17:00 uur organiseert het Living Lab een webinar over de kansen van de Circulaire...

Lees meer

Expertsessie CircE: Let's change course now!

Donderdag 04 februari 2021

Donderdag 4 februari organiseert onze partner The Future of Us de expertsessie CircE. De circulaire economie houdt niet op bij...

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Industrie

Donderdag 11 februari 2021

Slim circulair produceren en innoverenDe circulaire economie biedt jouw bedrijf kansen om zich te ontwikkelen. Je gaat aan de slag...

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Bouw

Donderdag 11 februari 2021

Industrieel bouwen en circulariteit: Slim bouwen zonder afvel en zonder uitvalIn de strategische route van de werkplaats Bouw, uitgevoerd door...

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Waterstof

Woensdag 24 maart 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Industrie

Woensdag 14 april 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Bouw

Woensdag 14 april 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Waterstof

Woensdag 23 juni 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Industrie

Dinsdag 21 september 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Bouw

Dinsdag 21 september 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer

Save the Date: Werkplaats Waterstof

Woensdag 22 september 2021

Meer informatie volgt. 

Lees meer
Copyright 2021 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven