Online Werkplaats Meetbaarheid Circulariteit

woensdag 08 juli 2020
vanaf 16:00 uur
Online

Online Werkplaats Meetbaarheid Circulariteit

Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Een economie waarbij grondstofvoorraden niet worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet. Elke ondernemer krijgt hiermee te maken en moet stappen zetten om dit streven te realiseren. In het Living Lab Regio FoodValley Circulair spannen ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen en overheid zich samen in om een bijdrage te leveren aan deze transitie naar een circulaire economie.  Dit gebeurt o.a. door concrete samenwerking in de vorm van werkplaatsen.

Alfa Accountants en Adviseurs

Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom, Barneveld en Nijkerk zijn founder van het Living Lab Regio FoodValley Circulair.  Wij delen hiermee in de urgentie om circulair te gaan ondernemen. In dit kader nodigen wij u uit voor deelname aan de derde bijeenkomst van de werkplaats:

Meetbaarheid van circulariteit: 3e sessie
Rapporteren & communiceren over circulaire inspanningen 

Inhoud werkplaats

Het beoogde resultaat van het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio FoodValley Circulair is een aanzet en krachtenbundeling van meerdere partijen richting de transitie naar een circulaire economie. In hoeverre we daarin succesvol zijn, kan onder andere worden afgelezen aan de hand van meetbare grootheden.  

Tijdens de eerste sessie zomer 2019 van de werkplaats is gezamenlijk als doelstelling gedefinieerd: “Objectieve voortgangsrapportage en informatievoorziening door middel van uniforme kwalitatieve en kwantitatieve grootheden gerelateerd aan vergelijkbare verdienmodellen. In de 2e sessie najaar 2019 hebben we inzage gekregen in de thans beschikbare en gebruikte rapportage modellen zoals het 6 kapitalen model, Sustainability Development Goals, B-Corp Impact assesment etc.

Zoals eerder gesteld zou een mooi gezamenlijk resultaat van deze werkplaats zijn als we kunnen komen tot een objectieve standaard van het meten van circulair ondernemen. Met deze standaard kunt u aan uw stakeholders laten zien wat de impact is van uw circulaire inspanningen. Een uitdaging waar we gezamenlijk enthousiast de volgende stap in hebben gezet!

In het voorjaar 2020 hebben we in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen, ambitieuze regionale ondernemers en studenten interessante projecten afgerond die u als ondernemer inzicht kunnen geven in het opstellen en de praktische toepasbaarheid van duurzaamheidplannen binnen uw organisatie. Hoe bepaal je doelstellingen, hoe leg je deze vast en wordt de voortgang bewaakt en gerapporteerd.

Graag delen wij de kennis en de resultaten van deze projecten met u en tevens willen we graag bepalen hoe we gezamenlijk de volgende stappen zetten in het komende najaar.  

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd en wilt u graag deelnemen aan het Webinar? Aanmelden kan via onderstaande button.

Aanmelden

Datum: 8 juli 2020
Tijd: 16.00 - 17.00  uur

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Living Lab Regio Foodvalley Circulair?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.

Heeft u ook interesse om partner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair te worden?

Wij verwelkomen u graag! Circulair ondernemen is geen utopie meer, het is inmiddels een serieus businessmodel dat kansen biedt. Heeft Living Lab Regio Foodvalley Circulair uw interesse gewekt en wilt u ook bijdragen aan een circulaire economie?

Bekijk alle voordelen
Copyright 2020 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven