Wij maken het rond
Partner worden

Partner worden

Waarom partner worden van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair?

Wij maken het rond! 

Circulaire economie raakt de hele samenleving en is urgent. Door onze huidige omgang met energie, grondstoffen en hulpbronnen om te buigen en kringlopen rond te maken werken we toe naar een toekomstbestendige samenleving. Hiervoor zijn fundamentele veranderingen nodig. Ondernemers, onderwijs & onderzoek en overheden in Regio Foodvalley zien circulaire economie als hét antwoord op die vraag naar verandering.

Samen vormen we een sterk en actief netwerk

Als partners in het Living Lab Regio Foodvalley Circulair wijzen we elkaar de weg naar een radicaal andere, circulaire samenleving.  Wij leren van elkaar en van voorbeelden elders. We delen kennis en inzichten, kijken bij elkaar in de keuken, nemen deel aan cursussen of masterclasses, en creëren zelf goede voorbeelden. In onze regio lossen we barrières op en leren al doende.  

Wij zijn een netwerk met circulaire doeners en denkers. We ontmoeten andere mensen waarmee we circulaire zaken kunnen doen, mensen die ons inspireren en uitdagen, en mensen die ons in contact kunnen brengen met mensen die we nodig hebben.

 

 

Wilt u meer weten over ons netwerk?

 • Groot netwerk met goede contacten. Interessant netwerk van bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden die actief zijn in de (regionale) circulaire economie, zowel binnen als buiten onze regio. Het Living Lab biedt contacten en ingangen, mensen die inspireren en partijen om circulaire zaken mee te doen of projecten te starten.

 • Krachten bundelen en samenwerken. Als partners bundelen we onze krachten. We pionieren samen om grondstoffen te behouden en tot nieuwe circulaire producten, diensten en ketens te komen. We werken samen in de keten en in de triple helix van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. 

 • We maken onze organisaties en ketens circulair. Wij nemen als partner onze eigen bedrijfsvoering onder de loep. Hoe kunnen we onze eigen werkwijze, producten, diensten en ketensamenwerking circulair maken en wie of wat hebben we daarbij nodig? Circulair ondernemen is inmiddels een serieus businessmodel dat meer en meer bedrijven nieuwe kansen biedt.

 • We leren van elkaar. Wij leren van elkaar en van voorbeelden elders. We delen kennis en inzichten, kijken bij elkaar in de keuken, luisteren naar inspirerende experts en nemen deel aan opleidingen, cursussen of masterclasses.

 • We agenderen samen. We zorgen samen dat circulair werken op de agenda komt te staan! We willen dat circulair denken binnen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en diverse netwerken gemeengoed wordt en dat beleid en wet- en regelgeving stimulerend werkt in plaats van belemmerend.

Wat kunt u verwachten van het living Lab Regio Foodvalley Circulair?

Kennisdeling
 • vanuit sterk netwerk
 • door de circulaire bedrijfsscan
 • door aanbieden Mastercourse circulariteit
 • door organiseren van Communities of Practice en bijeenkomsten
 • met diverse CE-challenges en gerichte tracks
 • door vertaling en verbinding met relevante ontwikkelingen op provinciale en landelijke schaal
 • door inbreng van kennis en expertise
Aanjagen en verbinden
 • van circulaire bedrijven onderling, met kennis- en onderwijsinstellingen en met overheden
 • van bedrijfsleven en onderwijs (VO, MBO, HBO en WO) t.b.v. stages en (afstudeer)projecten
 • van samenwerkingen in de keten
 • door bieden van ondersteuning bij subsidies en financieringen
 • van bedrijven met besluitvormers en overheden
 • door te zorgen voor de juiste randvoorwaarden en slechten van barrières
Business Development / ontwikkeling
 • van (regionale) circulaire (keten)projecten
 • binnen Communities of Practice
 • door aanjagen van innovatie
 • via projecten en eigen onderzoek
 • door inbreng bij actuele ontwikkelingen in de regio
Thematische aanpak
 • Duurzamer grondstoffengebruik 
 • Bouw 
 • Circulaire voedselsystemen
 • Waterstof in connectie met mobiliteit en energieopslag
 • Bedrijventerreinen en werklocaties
 • Industrie en bedrijfsprocessen 
Samenwerking met andere netwerken en programma’s:
 • Energie  
 • Landbouw
 • Verstedelijking en ruimtelijke trajecten
 • Duurzaam ondernemerschap en ondernemersloket
 • Voedsel
 • Human Capital
 • Biobased teelten en bouwen

Welke bijdragen vragen we van u?

Voor bedrijven en onderwijsinstellingen zijn er twee mogelijkheden om toe te treden als deelnemer aan het Living Lab Regio Foodvalley Circulair: als partner en als ambassadeur. Een partnerschap loopt per kalenderjaar van 2023 tot en met 2026 en kan jaarlijks worden opgezegd. 

Jaarlijkse bijdrage van partners: 
 • Ambassadeurs, onafhankelijk van de grootte van de organisatie: € 5.000,- per jaar 
 • Bedrijven groot, >50 fte: € 2.500,- per jaar 
 • Bedrijven middel, 6-50 fte: € 1.000,- per jaar 
 • Bedrijven klein, 1-5 fte: € 500,- per jaar  
 • Onderwijsinstelling op MBO, HBO of WO-niveau: € 2.500,- per jaar 
 • Voorgezet onderwijs, stichtingen, samenwerkingsverbanden, netwerken, non-profit organisaties: € 500,- per jaar 
We vragen van onze partners:
 • Inbreng van een circulair project of actief bijdragen aan een bestaand project (bijvoorbeeld optreden als launching customer)
 • Een proactieve, constructieve en lerende houding

De acht gemeenten van Regio Foodvalley dragen gezamenlijk bij via de meerjarenbegroting van de regio. Daarnaast zijn er inkomsten vanuit subsidies van verschillende overheden. 

Wat levert het partnerschap mij op?

 • U krijgt op maat hulp en advies, bijvoorbeeld via het circulair loket en bedrijfsbezoeken; 
 • We verbinden u snel door met relevante contacten zoals binnen het onderwijs en landelijke trajecten; 
 • We vertalen actuele ontwikkelingen en helpen met kennis en expertise;
 • U krijgt u inzicht in welke kansen uw bedrijf heeft in de circulaire economie en hoe u grip krijgt op duurzaam grondstoffengebruik en circulaire bedrijfsstrategieën via de circulaire bedrijfsscan;
 • U kunt deelnemen aan Communities of Practice op de thema’s Bouw, Circulaire Voedselketens, Industrie en Waterstof, waarin inspiratie, praktische uitwisseling en concrete samenwerking plaatsvindt;
 • U kunt deelnemen aan bijeenkomsten op actuele thema’s en relevante ontwikkelingen;
 • U kunt deelnemen aan excursies en circulaire netwerkbijeenkomsten, waaronder jaarlijks de Living Lab Day en de uitreiking van de Regio Foodvalley Innovatieprijs.
 • Uw partnerbijdrage heeft een hoge multiplier doordat alle partners gezamenlijk bijdragen en de overheid stevig mee-investeert; 
 • U krijgt korting op de Mastercourse circulaire economie van de Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen;
 • U heeft u toegang tot provinciale samenwerkingsverbanden en landelijke netwerken zoals CIRCLES en Cirkelstad;
 • Uw naam en logo worden vermeld op de website;
 • We zorgen voor naamsbekendheid en lichten projecten uit via onze communicatiekanalen.

Ambassadeurs hebben een streepje voor 

Naast partners hebben we als Living Lab Regio Foodvalley Circulair ook een aantal ambassadeurs. Als ambassadeur bent u een koploper in de circulaire economie. U draagt het netwerk en de activiteiten een warm hart toe. Uw ambities zetten wij centraal en helpen wij waar te maken. U bent een krachtige partner in het netwerk en wilt helpen bij de uitbouw en versterking. U krijgt de mogelijkheid om als vertegenwoordiger van het Living Lab in de Circulaire Raad plaats te nemen en hebt invloed op de strategie en uitvoering.

Founders

Founders zien dat circulair ondernemen de toekomst is en zijn bereid om over de grenzen van het eigen bedrijf verantwoordelijkheid te nemen voor de grote omslag die nodig is. Zij zijn deelnemer aan het samenwerkingsprogramma inclusief haar activiteiten en diensten. Samen zorgen de Founding partners voor een extra versnelling naar een circulaire economische regio. De Founders zijn onze boegbeelden, die ook andere partners in de regio stimuleren circulaire kansen te benutten. Founderschap is exclusief. Founder worden is alleen mogelijk tót de kick-off op 13 februari 2019 en voor een beperkt aantal deelnemers per sector / branche / type organisatie.

Partners

Partners zetten zich in voor een circulaire economie, zowel in hun eigen bedrijf of organisatie, als in nieuwe samenwerkingen in de keten. Zij zijn deelnemer aan het samenwerkingsprogramma inclusief haar activiteiten en diensten.

Studenten en scholieren

Studenten en scholieren zijn welkom en doen actief mee in projecten, praktijkvragen, stage-opdrachten, netwerk-activiteiten. Zij doen ervaring op en zijn tegelijkertijd een bron van inspiratie en vernieuwing.

Aanmelden als partner

Wilt u zich direct aanmelden als partner? Vul hiervoor de online vragenlijst in. Na aanmelding nemen we altijd persoonlijk contact met u op om eventuele wensen met u door te spreken.

Aanmelden als partner!

Partnerschappen

Founders

Founders zien dat circulair ondernemen de toekomst is en zijn bereid om over de grenzen van het eigen bedrijf verantwoordelijkheid te nemen voor de grote omslag die nodig is. Zij zijn deelnemer aan het samenwerkingsprogramma inclusief haar activiteiten en diensten. Samen zorgen de Founding partners voor een extra versnelling naar een circulaire economische regio. De Founders zijn onze boegbeelden, die ook andere partners in de regio stimuleren circulaire kansen te benutten. Founderschap is exclusief. Founder worden is alleen mogelijk tót de kick-off op 13 februari 2019 en voor een beperkt aantal deelnemers per sector / branche / type organisatie.

Partners

Partners zetten zich in voor een circulaire economie, zowel in hun eigen bedrijf of organisatie, als in nieuwe samenwerkingen in de keten. Zij zijn deelnemer aan het samenwerkingsprogramma inclusief haar activiteiten en diensten.

Studenten en scholieren

Studenten en scholieren zijn welkom en doen actief mee in projecten, praktijkvragen, stage-opdrachten, netwerk-activiteiten. Zij doen ervaring op en zijn tegelijkertijd een bron van inspiratie en vernieuwing.

Voorlopers

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Living Lab Regio Foodvalley Circulair?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven.

Aanmelden als partner!
Copyright 2024 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven