Brede Stakeholdersconferentie Regionale Energiestrategie Regio Foodvalley

Gepubliceerd op donderdag 02 juni 2022
Algemeen

Brede Stakeholdersconferentie Regionale Energiestrategie Regio Foodvalley

Aan de betrokken gemeenten, provincies, waterschap, en betrokken (maatschappelijke) partijen, wij nodigen u van harte uit voor deelname aan het Stakeholdersoverleg RES Foodvalley. Deze uitnodiging kan ook worden doorgezet aan uw achterban, raadsleden, statenleden, en AB-leden. 

In de zomer van 2021 is in de Regio Foodvalley de RES 1.0 vastgesteld. Alles staat sindsdien in het teken van de uitvoering; het realiseren van minimaal 0,75 TWh duurzame energieopwekking. De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over de uitvoering staan in het Energieprogramma 2022/2023. Daarin leest u terug dat op regionale schaal wordt gewerkt aan die onderwerpen die de gemeentegrens overschrijden, zoals netinfrastructuur en de warmtetransitie. Daarnaast pakken we gezamenlijk ontwikkelingen op die impact hebben op de lokale uitvoering en of bijstelling van de RES 1.0.

Tijdens de conferentie praten we u bij over de laatste ontwikkelingen en onderzoeken. Ook wisselen wij graag met u van gedachten wat deze ontwikkelingen betekenen voor de Foodvalley. Uw visie en ervaringen helpen immers om de uitvoering van de RES 1.0 tot een succes te maken.

Met uw inbreng wordt het een leerzame en inspirerende bijeenkomst, we zien u graag op vrijdag 3 juni! 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Let op: het formulier is gesloten, maar u kunt zich nog aanmelden via het aangegeven e-mailadres. 

Aanmelden

Programma

(Tijdsindeling is indicatief)

12.30 uur Inloop met koffie en thee 

13.00 uur Welkom en kennismaking 


13:15 uur Introductie en doel bijeenkomst

We nemen u mee in de uitdagingen en kansen die op ons afkomen tijdens de realisatie van de RES 1.0.

14:00 uur Pauze met koffie en thee 

14:15 uur Deelsessies 

We gaan uiteen in drie deelsessies, deelname wordt ingedeeld op doelgroep:

  1. Bedrijfsleven: In deze deelsessie gaan we het hebben over 3 pragmatische casussen omtrent zon-op-dak en energieopslag op bedrijfsterreinen, energiebesparing, en een energie expertisecentrum. 
  2. Volksvertegenwoordigers: De energietransitie en de RES zijn complexe opgave met een hoge dynamiek. Als volksvertegenwoordiger neemt u belangrijke besluiten hierover. In deze sessie brengen we u als (nieuw) raadslid op vlieghoogte. Ook gaan we dieper in op enkele thema’s waarvan een beter inzicht kan helpen om in uw raad, Staten of Algemeen Bestuur tot zorgvuldige afwegingen te komen. Het is een ambtelijke/feitelijke bijeenkomst om meer kennis op te doen. 
  3. Gebiedspartners: De gebiedsgerichte aanpak is het toverwoord die in alle grote opgaven van nu weerklinkt. Integraliteit is daarbij de heilige graal. Het landelijke gebied, de verstedelijkingsstrategie en de RES zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hoe kunnen we onze ruimte optimaal benutten? Hoe gaan we al die verschillende opgaven in Foodvalley laten landen? In dialoog willen we gezamenlijk onderzoeken hoe het vervolg eruit ziet na de eerste stappen die we al hebben gezet. Wat is uw visie? 

15:30 uur Plenaire terugkoppeling
Enkele aanwezigen reflecteren op de middag en gevoerde gesprekken, wat viel hen op?

16.00 uur Borrel 
U bent van harte welkom om met de andere aanwezigen na te praten.

Locatie en parkeren

U kunt parkeren op de parkeerplaats voor Kulturhus de Breehoek, Marktstraat 59 te Scherpenzeel.

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het RES-team via res@regiofoodvalley.nl 

Meer informatie

Algemeen

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Living Lab Regio Foodvalley Circulair?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven.

Copyright 2022 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven