Loading...
Partners 2020-05-28T15:52:10+00:00

Founders

Partners


bijgewerkt tot en met 24 Juni 2019

Founders

 • Alfa accountants en adviseurs
 • BOOT organiserend ingenieursbureau BV
 • Bouwbedrijf Frank Van Woerden BV
 • Bouwbedrijf Kreeft BV
 • Federatie Ondernemerskringen Valleiregio
 • HatchTech
 • Koninklijke Ginkel Groep
 • Rabobank Gelderse Vallei
 • Rabobank Vallei en Rijn
 • Teka Groep BV
 • Wageningen University Research
 • Samenwerkende gemeenten binnen de Regio Foodvalley

Partners

 • ACV Groep
 • Akwisto
 • De Klik
 • Detron ICT Groep BV
 • Drukkerij Cunera BV
 • Dynova
 • Innax
 • ITN Installatietechniek BV
 • Johannes Fontanus College
 • Mondial Movers, Waaijenberg Groep
 • Olenz Notarissen
 • Paperfoam BV
 • ReFoodBV
 • Schuiteman Accountants & Adviseurs
 • SmartCorps BV
 • Solention BV
 • Van De Haar Groep
 • Van Der Kooij Clean Technologies
 • Vastgoed Brigade BV
 • Stichting Wageningen Werkt Duurzaam
 • AERES Hogeschool
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • Christelijke Onderwijs Groep
 • Hardeveld kantoorinrichting
 • Hogeschool van Hall Larenstein

Als partner van Regio Foodvalley Circulair …

 • bent u onderdeel van een innovatief en groeiend netwerk!
 • neemt u deel aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe praktijken en inspireert u elkaar
 • heeft u onder meer toegang tot hulp en adviezen, bijvoorbeeld via het Circulair Loket en de in te richten Werkplaatsen, waarin praktische uitwisseling en concrete samenwerking plaatsvindt
 • heeft u toegang tot landelijke netwerken
 • werkt u mee aan steeds kortere lijnen, tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden
 • werkt u actief aan een duurzamer grondstoffengebruik
 • werkt in de praktijk samen met anderen aan circulaire innovaties
 • maakt u gebruik van een bundeling van krachten, initiatieven en netwerken
 • zet u zich actief in voor een groter concurrerend vermogen van de regio

U staat achter de ambities en aanpak zoals verwoord in het Samenwerkingsprogramma ‘Living Lab Regio Foodvalley Circulair’ en de bijbehorende – overeenkomst.

Partnerschappen

Founders

Founders zien dat circulair ondernemen de toekomst is en zijn bereid om over de grenzen van het eigen bedrijf verantwoordelijkheid te nemen voor de grote omslag die nodig is. Zij zijn deelnemer aan het samenwerkingsprogramma inclusief haar activiteiten en diensten. Samen zorgen de Founding partners voor een extra versnelling naar een circulaire economische regio. De Founders zijn onze boegbeelden, die ook andere partners in de regio stimuleren circulaire kansen te benutten. Founderschap is exclusief. Founder worden is alleen mogelijk tót de kick-off op 13 februari 2019 en voor een beperkt aantal deelnemers per sector / branche / type organisatie.

Partners

Partners zetten zich in voor een circulaire economie, zowel in hun eigen bedrijf of organisatie, als in nieuwe samenwerkingen in de keten. Zij zijn deelnemer aan het samenwerkingsprogramma inclusief haar activiteiten en diensten.

Aspiranten

Aspiranten zijn geïnteresseerd in circulaire economie en willen verkennen wat er speelt, wat circulair werken inhoudt en volgen graag op afstand hoe anderen het aanpakken. Op termijn worden zij mogelijk actief lid als partner.

Studenten en scholieren

Studenten en scholieren zijn welkom en doen actief mee in projecten, praktijkvragen, stage-opdrachten, netwerk-activiteiten. Zij doen ervaring op en zijn tegelijkertijd een bron van inspiratie en vernieuwing.

Direct aanmelden

Wilt u zich direct aanmelden als samenwerkingspartner? Vul hiervoor de online vragenlijst in.

Ja, ik word samenwerkingspartner!