Laden Evenementen

Op vrijdag 31 januari 2020 is de volgende Werkplaats Bouw / Cirkelstad Veendaal

Het leerproces rond IKC-West heeft toch maar mooi opgeleverd dat wij in januari met de alweer derde leersessie bij de gemeente gaan aansturen op het creatief en circulair aanbesteden van het volgende IKC en wel IKC Franse Gat. Dit zal midden 2020 gaan plaatsvinden. Hoogste ambitie hierin is aanbesteding van het IKC ‘as-a-service’ onder de titel Rapid Circular Contracting of Circulair Aanbesteden.

Deze aanbesteding richt zich aan de ondernemerskant op een consortium vorming waarbij de criteria niet gebouw gebonden zijn maar wel selecteren op innovatiekracht, creativiteit, samenwerking en andere factoren nog voordat er ook maar iets ontworpen is, we hebben het daar over gehad.

Bij onze laatste bijeenkomst hebben wij het ook gehad over een consortium vorming vanuit onze werkplaats bouw / cirkelstad om  antwoord te kunnen geven op deze nieuwe manier van uitvragen van de gemeente Veenendaal. Ik nodig een ieder dan ook van harte uit om in dit proces verder deel te nemen, hoe mooi kan het worden als we dit met een lokaal georganiseerd consortium zouden kunnen oppakken.

Uitnodiging

Inhoudelijk willen we ingaan op zaken als de formulering van de uitvraag (gemeente), maar ook de rechtsvorm, risico, financiering, afspraken, manier van samenwerken, bedenkingen, obstakels en kansen (ondernemers). Verschillende specialisten op dit gebied gaan hier die dag  hun input voor leveren.

Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair

De werkplaats is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair, dat in 2019 startte. Verschillende bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden doen hier aan mee en daar komen nog altijd partijen en initiatieven bij. Meer hierover leest u op www.regiofoodvalleycirculair.nl. De werkplaats heeft ook verbinding met andere relevante initiatieven in de Regio Foodvalley, zoals het programma Bouw.

Wat kost deelname?

Deelnemers betalen een bijdrage via het Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Informatie hierover via Bart Steman, secretariaat Regio Foodvalley Circulair.

Organisatie

Aanspreekpunt en organisator voor de Werkplaats is Alexander van den Buuse.

Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor deelname of stuur een e-mail naar secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl. Vermeld daarbij uw bedrijf, naam, het aantal personen en de datum van het evenement.