Werkplaats Circulaire Voedselketens

dinsdag 07 juni 2022
09:45 uur - 12:00 uur
Online

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Thema: Voedselafval in binnensteden. 

Op dinsdag 7 juni is de volgende bijeenkomst van de Werkplaats Circulaire Voedselketens. Deze online bijeenkomst gaat over voedselafval in binnensteden in Regio Foodvalley en de zoektocht naar circulaire oplossingen. We praten elkaar bij over de laatste ontwikkelingen en verkenningen om samen tot één of enkele concrete pilot(s) te komen. 

Programma

9.45 uur Online inloop 
10.00 uur Welkom en kennismaken
10.10 uur

Actualiteiten m.b.t. circulaire voedselketens in Regio Foodvalley
Met onder anderen:

  • Update activiteiten door Suzan Klein Gebbink (werkplaatsbegeleider)
  • Toelichting CIRCO Track Food, door Tim Bulters van CIRCO Hub Midden Nederland. Eind 2022 start een CIRCO Track over de circulariteit van de voedselketens, samen met o.a. Living Lab Regio Foodvalley Circulair en Rabobank Midden-Nederland.
  • Praktijk-opdrachten en stages onderwijs, door Wieke Bonthuis (coördinator onderwijs)
  • Carolien Huisman (programmamanager Living Lab Regio Foodvalley Circulair en programma Voedsel-Eiwittransitie) over de link met overige programma's van Regio Foodvalley en vooruitblik werkwijze komende tijd. 
10.40 uur

Toelichting onderzoek binnensteden en casus binnenstad Rhenen
Door Hugo Korf (student WUR), Eric van Rongen (gemeente Rhenen) en Suzan Klein Gebbink (werkplaatsbegeleider).

In 2021 deden 18 studenten van Wageningen UR een verkenning naar voedselafval bij ondernemers in binnensteden van Ede, Barneveld, Wageningen en Rhenen. Conclusie: er is weinig aandacht, tijd en ruimte bij de betreffende kleinschalige ondernemers, maar wél interesse in een gezamenlijke aanpak. Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor bedrijfsafval. Toch zagen we dat verschillende gemeenten, maar ook andere regionale partijen, het belang van circulaire (voedsel)ketens onderstrepen en mogelijk willen meedenken over eventuele aanpakken. 
Eind 2021 deden we nader onderzoek met Rhenen als casus. Er vindt nauwelijks afvalscheiding plaats, zo bleek, laat staan slim gebruik van voedsel- en snijresten. Het onderzoek leverde heel concrete resultaten op: belemmeringen bij ondernemers en mogelijke aanpakken voor de toekomst.

11.00 uur

Kansrijke ontwikkelingen en inspiratie

  • In diverse gemeenten in Regio Foodvalley zijn initiatieven en andere ontwikkelingen op het gebied van voedselverspilling en/of afval in binnensteden. We maken een rondje langs onder meer Barneveld, Wageningen, Nijkerk en Ede.
  • Er zijn diverse bedrijven en initiatieven op het gebied van voedselverspilling en circulaire verwaarding. Via korte pitches delen we concrete voorbeelden en ideeën en mogelijke aanknopingspunten voor vervolg. Met onder andere Sanderine van Odijk, van De Qlique
11.30 uur Naar (gezamenlijke) pilot over circulaire oplossingen voor voedselafval in binnensteden in Regio Foodvalley
12.00 uur

Afsluiting en informele napraat


Aanmelden

Interesse? U kunt zich aanmelden via onderstaande button. 

Aanmelden


Wat is de Werkplaats Circulaire Voedselketens?

In de werkplaats werken ondernemers en andere ketenpartijen samen met onderwijs- & kennisinstellingen en overheden aan het verwaarden van reststromen, het optimaal benutten van grondstoffen en het verminderen van voedselverspilling.

In de werkplaatsbijeenkomsten wisselen zij kennis en ervaringen uit. Ook starten we samen nieuwe projecten en samenwerkingen. Doel is de voedselketen steeds verder circulair te krijgen en verspilling te voorkomen.

De Werkplaats Circulaire Voedselketens is onderdeel van het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair, en werkt samen met andere programma’s en projecten in Regio Foodvalley, zoals het Programma Voedsel- en Eiwittransitie en Landbouwnetwerk Regio Foodvalley.Meer informatie

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Living Lab Regio Foodvalley Circulair?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven.

Heeft u ook interesse om partner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair te worden?

Wij verwelkomen u graag! Circulair ondernemen is geen utopie meer, het is inmiddels een serieus businessmodel dat kansen biedt. Heeft Living Lab Regio Foodvalley Circulair uw interesse gewekt en wilt u ook bijdragen aan een circulaire economie?

Bekijk alle voordelen
Copyright 2022 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven