Living Lab

Samenwerkingsprogramma

Het Samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair is één van de projecten uit de Strategische Agenda 2015-2018 van Regio Foodvalley. Regio Foodvalley is een samenwerking tussen regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen. Zij werken samen als economische topregio door het creëren van een hoogwaardig vestigingsklimaat, een optimale leefomgeving en gezamenlijke projecten op het gebied van bijvoorbeeld circulaire economie, mobiliteit, werkgelegenheid, energietransitie of voedselvisie.

Dit samenwerkingsprogramma over circulaire economie zal belangrijk onderdeel vormen van de nieuwe strategische agenda. Hierin werken ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden samen toe naar een meer circulaire economie.

Hoe we dit doen leest u in het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair in de download hiernaast. Ook vindt u hier de samenwerkingsovereenkomst.

De Versnellingskamer

 • bent u onderdeel van een innovatief en groeiend netwerk!
 • neemt u deel aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en nieuwe praktijken en inspireert u elkaar
 • heeft u onder meer toegang tot hulp en adviezen, bijvoorbeeld via het Circulair Loket en de in te richten Werkplaatsen, waarin praktische uitwisseling en concrete samenwerking plaatsvindt
 • heeft u toegang tot landelijke netwerken
 • werkt u mee aan steeds kortere lijnen, tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden
 • werkt u actief aan een duurzamer grondstoffengebruik
 • werkt in de praktijk samen met anderen aan circulaire innovaties
 • maakt u gebruik van een bundeling van krachten, initiatieven en netwerken
 • zet u zich actief in voor een groter concurrerend vermogen van de regio

U staat achter de ambities en aanpak zoals hierboven verwoord is en de bijbehorende – overeenkomst.

Circulaire Raad

De Circulaire Raad is een afvaardiging van de Deelnemende partners (ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden) en houdt toezicht op voortgang, prioriteiten en financiën.. Zij benoemen de leden van de Versnellingskamer. Namens de samenwerkingspartners ziet de Circulaire Raad toe op de uitvoering en jaarlijkse verantwoording van de voortgang van het samenwerkingsprogramma. De Circulaire Raad komt 2x per jaar bij elkaar.

Rol:

 • benoeming leden Versnellingskamer
 • toezicht en advies aan Versnellingskamer
 • vaststellen jaarplan met begroting.
 • Vaststellen jaarrekening en verantwoording

Heeft u ook interesse om partner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair te worden?

Wij verwelkomen u graag! Circulair ondernemen is geen utopie meer, het is inmiddels een serieus businessmodel dat kansen biedt. Heeft Living Lab Regio Foodvalley Circulair uw interesse gewekt en wilt u ook bijdragen aan een circulaire economie?

Bekijk alle voordelen

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Living Lab Regio Foodvalley Circulair?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? dan kunt u zich hier uitschrijven.

Copyright 2020 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven