Werkplaats Bouw 2021-2022

Gepubliceerd op maandag 13 december 2021
Werkplaats Bouw

Werkplaats Bouw 2021-2022

Terug- en vooruitblik

De Werkplaats Bouw wordt uitgevoerd in samenwerking met Cirkelstad.

Wie we zijn:

De Werkplaats Bouw wordt uitgevoerd in samenwerking met Cirkelstad. Werkplaatstrekker is Alexander van den Buuse vanuit zijn rol als spinner Cirkelstad Veenendaal. Alexander is werkzaam bij BOOT.

Vanuit het Living Lab Regio Foodvalley Circulair zijn verschillende leden ook direct aangesloten bij de Werkplaats Bouw: Arcom Architecten,  BOOT, Gemeente Veenendaal, Ginkel Groep, ITN, Innax, Kreeft, Orcon, Rabobank, Rodenburg, Roseboom, Teka, Van Woerden / KUDO. Hierbij danken wij jullie hartelijk voor jullie bijdragen en input in de afgelopen jaren.

Wat we deden in 2021:

Als rode draad werd een kritische blik steeds meegenomen op industrieel bouwen. Met name (het ontbreken van) circulariteit aan de voorkant, het al dan niet meenemen van het hergebruik van vrijkomende materialen in de supply chain. Verder werd 2021 natuurlijk gekenmerkt door de beperkte fysieke ontmoetingsmogelijkheden. Desondanks wisten we nog aardig wat activiteiten te houden:

Tot en met maart waren we druk met 6 deelnemers (Kreeft, van Ginkel, Roseboom, Arcom, BOOT, Vlo Groep (Van Losser)) met het nieuwe circulaire aanbesteden van een Intergraal Kind Centrum (IKC) van de gemeente Veenendaal onder de noemer van Rapid Circular Contracting (RCC). Deze aanbestedingsvorm ontstond 3 jaar geleden vanuit de 1e bijeenkomst van de Werkplaats Bouw, complimenten voor de gemeente en met name Astrid Swart die dit in een zo korte tijd tot uitvoering wist te brengen.

11 februari was een bijeenkomst voorzien, helaas gooide Corona roet in het eten. In die tijd van maart tot juni ontstonden er wel 10 MKB-lunchlezingen vanuit Cirkelstad, op 1 april werd door Alexander de R-ladder behandeld, 3 juni deelde Insert hun kennis over digitale marktplaatsen.

14 april stond in het teken van materialen, deze keer staal. Tim Rodenburg wist een pakkend betoog te houden over circulair staal, als mooie tegenhanger van hout waar de wereld zich op lijkt te focussen. Er was verder tijd voor hulpvragen, discussie, de IKC evaluatie en subsidies.

Dat laatste was ook een mooi begin van een samenwerking met de werkplaats Industrie, getrokken door Geanne van Arkel. In de overlap tussen deze twee werkplaats bijeenkomsten op dezelfde ochtend was er steeds een onderwerp wat interessant is voor beide partijen waarmee we het onderwerp ‘boeien en binden’ naar twee kanten kunnen uitstralen.

21 september stond in het teken van Biobased Bouwen en materialen, Industrieel bouwen en circulariteit, we hadden een kritische blik op de milieu impact van zonnepanelen en de voorlancering van het weeshuis van de zonnepanelen, en in de overlap met werkplaats Industrie bespraken we het nut van het werken met de Sustainable Development Goals /  SDG’s als focus voor de toekomst van je bedrijf.

We sloten af op 18 november met een Cross-Over sessie met de werkplaats Meten, een mooie denk sessie met Gerard Stienstra.

Wat we leerden tot en met 2021:

Voor het vervolg trekken we natuurlijk lessen uit de afgelopen jaren, puntsgewijze vonden wij belangrijk:

 • “Boeien en Binden” het meest succesvol in de Bouw met projecten en kansen.
 • Projecten creëren nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • Verbinden van uitvraag en aanbod enthousiasmeert.
 • Leden kritisch over hoog over leer / belerende sessies.
 • Leercurve RCC geeft moed, goed geëvalueerd met gemeente, midden 2022 volgende, wij doen weer mee.
 • Opkomst varieert van ‘stoelen bij zetten’ tot afzeggen, on-line “Corona” bijeenkomsten worden lastig.
 • Op locatie is dus essentieel, ‘spannende’ locatie verhoogd duidelijk de interesse.
 • Regionale gastspreker verhoogt ook de interesse.
 • Combi met Industrie werkt goed, overlap sessie in het midden verhoogd opkomst aan beide kanten.
 • Team-up met Industrie haakt ook mooi aan bij rode draad Industrieel Bouwen.
 • Rode draad industrieel bouwen (en circulariteit) wordt steeds meer omarmd door de markt.
 • Binding met Cirkelstad nog gering (Lezingen & Academy komen niet aan).
 • Uitstekende (vooral communicatie) samenwerking met Living Lab.

Wat we gaan doen:

Hier stellen wij een hulpvraag aan de deelnemers:

Wat zouden jullie zelf als onderwerp op het gebied van circulariteit belangrijk vinden? Zou jij zelf een bijeenkomst willen hosten bij jou en in welke periode? Meld je dan bij Alexander. Wat we doen is dat we vanuit het voor jouw belangrijke of interessante onderwerp kennis, kunde en ervaring ophalen uit het landelijke netwerk van Cirkelstad waarmee jijzelf, samen met de collega deelnemers, weer verder kunnen, je netwerk kunnen uitbreiden en je benchmark met de stand van het land nog eens kunnen toetsen.

Om je te inspireren hieronder een greep van onze mogelijke programmering:
Er staat ons hopelijk een spannend jaar te wachten. De banden met Cirkelstad worden aangetrokken waardoor er verschillende landelijke programma’s lokaal en regionaal vertaald kunnen worden in de Foodvalley. Hieronder een tipje van de sluier van de mogelijkheden:

 • We openen de agenda met een jaarprogrammering onder de noemers Leren, Ontmoeten en Doen.
  - Leren: Hulpvragen ophalen, continue kennis delen, Cirkelstad Academy activeren.
  - Ontmoeten: Week van de CE, werkplaats bijeenkomsten (CoP’s), circulair kantoor BOOT ‘maandelijks circulair afspreek-uur met koffie en koek’.
  - Doen: Projecten en kansen in de regio.
 • Voor het uitbouwen de positie, kennis en kunde van Cirkelstad versterkt inzetten: 
  - Leren: Nieuwe Cirkelstad Academie nu actief inzetten (beschikbare leercurves voor alle marktpartijen en niveaus).
  - Doen: 
  •    Cirkelstad City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen (interactie gemeente(n) en MKB)
  •    Cirkelstad Samen Versnellen & Het Nieuwe Normaal (uitvraag en >3 audits op 12 parameters, kansen creëren door innoveren, bovenwettelijke convenant invulling i.s.m. BZK). 

En wat we nog meer gaan doen:

 • 7 – 12 februari, Week van de circulaire economie, we zetten een mooie programmering neer vanuit het zojuist betrokken >80% verbouwde kantoorpand van BOOT. Aanmelden verplicht, laat mij het ook even weten als deelnemer van de werkplaats Bouw, dan ben ik er ook.
 • Er komen 4 werkplaats bijeenkomsten (CoP’s) vanaf maart, dus vanaf na de week van de CE. Hiervoor geldt dus de hulpvraag want het worden jullie onderwerpen!
 • In het midden van het jaar volgt er weer een circulaire aanbesteding (RCC) waaraan we willen gaan deelnemen.
 • De werkplaats bijeenkomsten Bouw blijven we waar mogelijk combineren met Industrie.
 • Verder willen we gaan werken aan het creëren van Regiodeals, de koppeling van circulair aan de woningbouwopgave en het betrekken van meer gemeenten uit de Foodvalley in nauwe samenwerking met het Living Lab.
 • We houden de kritische blik vast met onze ‘eigen’ rode draad industrieel bouwen en circulariteit.
 • Op 2 juni is er weer de landelijke Partnerdag Cirkelstad, in de middag. Deze gaan we proberen te combineren met een gezamenlijke uitstap naar een circulair icoonproject in ochtend. Heb jij een project wat je graag wilt laten zien? Waar je circulair trots op bent?
 • 22 – 24 november is er weer de beurs Building Holland (nu FutureBuild Holland), op 1 van de 3 dagen is er een speciale meet-up van het Living Lab Circular Foodvalley Bouw.
 • Verder zijn er activiteiten rondom de verlenging van het Living Lab voor de volgende 4 jaar, een regionale Partnerdag, een Captains Dinner…..
 • En tot slot willen we meer studenten aansluiten, van hieruit een koppeling met Jong Cirkelstad creëren en onze toekomstige bestuurders meer invloed geven.
 • En verder gaan we natuurlijk ook het nieuwe / oude kantoor van Buro BOOT feestelijk openen en de kennis delen van het > 80% circulair verbouwde pand wat een ontmoetingscentrum zal worden in de regio voor circulaire samenwerking en kennisdeling.

Met andere woorden:
Blijf erbij, of kom erbij, 2022 wil je niet missen als je echt wilt weten wat circulariteit voor jouw bouw gerelateerde werk kan en zal gaan betekenen. Maar geef je input, wacht niet af, daag ons uit om de voor jouw relevante onderwerpen uit te diepen voor je en die kennis te delen in onze bijeenkomsten.Meer informatie

Werkplaats Bouw

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Living Lab Regio Foodvalley Circulair?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven.

Copyright 2022 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven