Groen waterstof zorgt voor duurzame mobiliteit

Gepubliceerd op woensdag 09 juni 2021
Werkplaats Waterstof

Groen waterstof zorgt voor duurzame mobiliteit

Groen waterstof, het wordt steeds meer gezien als krachtige kandidaat voor het verduurzamen van de mobiliteit én draagt bij aan een betere leefomgeving. Maar hoe kan dit toegepast worden en hoe wordt ervoor gezorgd dat dit breed wordt aangepakt? De provincie Utrecht heeft het initiatief genomen en wil partijen verbinden om het gebruik van waterstof in mobiliteit te stimuleren: het ‘convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. Al meer dan 90 ondernemers, gemeenten, kennisinstellingen en andere partijen zijn verbonden aan het convenant. Als organisatie gaat het bestuur van Living Lab Regio Foodvalley Circulair namens Regio Foodvalley het convenant ook ondertekenen.

Het convenant waterstof is opgesteld door provincie Utrecht om de productie en het gebruik van groene waterstof in de mobiliteitssector te versnellen. De samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en overheid is essentieel. 

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Werkplaats Waterstof is, als onderdeel van Living Lab Regio Foodvalley circulair, in 2020 gestart om de ontwikkelingen van de waterstofinitiatieven rondom transport, opslag en distributie in de regio samen te brengen en te versnellen. Deze initiatieven worden vanuit de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen geïnitieerd en getrokken. Het doel van de Werkplaats Waterstof is om vanuit regionale behoefte de volgende aspecten te ondersteunen: kennisuitwisseling, verbinding en samenwerking, maar daarnaast ook de concrete ontwikkeling van doelen en ambities t.b.v. bestaande of nieuwe waterstofinitiatieven. De focus ligt hierbij op transport. Een van de ambities is om een waterstofvulpunt in de regio te realiseren. De ambities van Werkplaats Waterstof sluiten aan bij het ‘convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, mede omdat er in de Regio Foodvalley al enkele initiatieven zijn gestart en door de ondertekening kunnen de uitgangspunten nog eerder en beter verwezenlijkt worden, zijn nog meer partijen in staat om samen te werken, kan er meer kennis worden gedeeld en leren we van elkaars inspirerende praktijkervaringen.

Waarom waterstof?

Waterstof is een goed alternatief voor de opslag van energie, bijvoorbeeld voor voertuigen die lange afstanden moeten afleggen. Daarnaast ook als energiedrager in een duurzaam energiesysteem, waarbij energie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Het kan als oplossing dienen om de kloof tussen het aanbod van groene energie en de vraag ernaar te verbinden. 

De opslag van waterstof als buffer is nodig omdat het opwekken uit duurzame bronnen zoals zon en wind niet altijd in balans is met de vraag naar energie op dat moment. Er zijn diverse stappen om waterstof daadwerkelijk toe te passen: zo is er opwek van duurzame energie, de omzetting naar waterstof, de opslag, distributie en eindgebruik in bijvoorbeeld een vrachtwagen. Op veel vlakken zijn al initiatieven, ook in Regio Foodvalley. Om de invoering te versnellen, effectiever en zo goedkoper te maken hebben verschillende partijen een rol. Samenwerking tussen partijen vanuit de hele energieketen is daarom cruciaal voor het succesvol kunnen toepassen van waterstof als oplossing.

Benieuwd naar het waterstofconvenant, wat er instaat en wie er tekenen? 

Meer informatie Meer informatie

Werkplaats Waterstof

Blijf op de hoogte

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent Living Lab Regio Foodvalley Circulair?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en mis niets.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier uitschrijven.

Copyright 2022 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven