Community of Practice Waterstof

Community of Practice Waterstof

Duurzaam, veilig en schoon werken met een circulaire energiedrager: dat kan met waterstof.

Voor de productie van waterstof wordt water door middel van elektrolyse gesplitst in waterstof en zuurstof. Waterstof is overal ruim aanwezig, het is zo’n 70% van alle materie. Bij het gebruik van waterstof wordt in tegenstelling tot fossiele brandstoffen geen koolmonoxide, stikstofoxiden en fijnstof geproduceerd, maar ontstaat alleen water als restproduct.

Waterstof is een goed alternatief voor opslag van energie. Bijvoorbeeld voor voertuigen die lange afstanden moeten afleggen. Daarnaast als energiedrager in een duurzaam energiesysteem, waarbij energie wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Het kan als oplossing dienen om de kloof tussen het aanbod van groene energie en de vraag ernaar te verbinden. Opslag als buffer is nodig omdat opwek uit duurzame bronnen zoals zon en wind niet altijd in balans is met de vraag naar energie op dat moment.
Er zijn diverse stappen om waterstof daadwerkelijk toe te passen. Zo is er opwek van duurzame energie. De omzetting naar waterstof. Opslag, distributie en eindgebruik in bijvoorbeeld een vrachtwagen. Op veel vlakken zijn al initiatieven, ook in Regio Foodvalley. Om de invoering te versnellen, effectiever te maken en zo goedkoper hebben verschillende partijen een rol. Samenwerking tussen partijen vanuit de hele energieketen is daarom cruciaal voor het succesvol kunnen toepassen van waterstof als oplossing.

Community of Practice Waterstof?

Er worden in toenemende mate binnen Regio Foodvalley waterstofinitiatieven gesignaleerd rondom transport, opslag en distributie. Deze initiatieven worden vanuit de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen geïnitieerd en getrokken. Om de ontwikkeling van deze initiatieven te versnellen en om innovatie een boost te geven is Community of Practice Waterstof in het leven geroepen. 

Wat is het doel van Community of Practice Waterstof?

Community of Practice Waterstof heeft als doel om behoeftegericht en vanuit regionale kracht de volgende aspecten te faciliteren:

  1. Kennisuitwisseling binnen de Triple Helix (kennisinstellingen, overheid en bedrijven) op gebied van waterstof
  2. De concrete ontwikkeling van doelen en ambities t.b.v. bestaande of nieuwe waterstofinitiatieven.
  3. Verbinding mogelijk maken tussen waterstofinitiatieven en de betrokken organisaties en personen.
  4. Samenwerking tussen verschillende partijen.

Naast het intern faciliteren van bovenstaande punten, heeft Community of Practice Waterstof ook als doel om kruisbestuiving met andere Communities of Practice mogelijk te maken.

Voor wie is deze Community of Practice bedoeld?

Community of Practice Waterstof is bedoeld voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen die interesse hebben in waterstof.

Hoe kun u deelnemen?

Raakt u ook enthousiast van waterstof? De Communities of Practice zijn toegankelijk voor founders en partners van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair. Om te kunnen deelnemen aan de Community of Practice Waterstof en ook andere Communities of Practice, wordt u deelnemer aan het samenwerkingsprogramma. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst.

Interesse of vragen?

Heeft u interesse om deel te nemen aan v Waterstof of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Community of Practice Waterstof begeleiders:

Waterstof kansenkaart

Er worden in toenemende mate binnen Regio Foodvalley waterstofinitiatieven gesignaleerd rondom transport, opslag en distributie. Om inzicht te krijgen in welke initiatieven zich ontwikkelen en hoe deze zich verhouden tot verschillende kansen, is deze waterstof kansenkaart opgesteld. Hierbij gaat het om kansen zoals ‘Industrie’, ‘Openbaar vervoer’ en ‘Logistiek’, waarbij waterstof direct lokaal geproduceerd kan worden of toegepast kan worden als vervanging van bijvoorbeeld fossiele brandstof.

In februari 2022 is Dutch Boosting Group bij dit initiatief aangesloten om namens Living Lab Regio Foodvalley Circulair waterstof initiatieven in de Regio Foodvalley in kaart te brengen.

Aankomende evenementen

Aan de slag voor circulaire voedselketens

Woensdag 27 september 2023

Uitnodiging Op woensdag 27 september is de volgende bijeenkomst van de Community of Practice Circulaire Voedselketens (voorheen ‘Werkplaats Circulaire Voedselketens’).  ...

Lees meer

Waterstofinnovatie dag

Donderdag 28 september 2023 Community of Practice

Ervaar de toekomst van waterstof tijdens onze Innovatiedag op 28 september 2023: "Waterstof: Het Nieuwe Eureka voor de Energietransitie?" Ontdek...

Lees meer

Training duurzaam systeemdenken - 28 september

Donderdag 28 september 2023

Kennis delen = waarde creëren! Een training over duurzaam systeemdenken krijgen door bomen te doneren? Het kan nu. Wederkerigheid als...

Lees meer

The Future of Us 2023

Donderdag 28 september 2023

Kick-start collaborations to accelerate the energy and circular transition at The Future of Us 2023! Maak je klaar voor een...

Lees meer

Versnellingslab circulair bouwen

Dinsdag 03 oktober 2023

Versnellingslab Circulair bouwen is het meerjarig ontwikkelprogramma voor woningcorporaties. In de nieuwe reeks van 4 werksessies leer je hoe je...

Lees meer

Training duurzaam systeemdenken - 10 oktober

Dinsdag 10 oktober 2023

Kennis delen = waarde creëren! Een training over duurzaam systeemdenken krijgen door bomen te doneren? Het kan nu. Wederkerigheid als...

Lees meer

Excursie Boerderij van de toekomst

Dinsdag 10 oktober 2023

Na het succes van onze recente "Boerderij van de Toekomst" meetup ( klik hier voor de terugblik ), zijn we...

Lees meer

Innovatieprijs Regio Foodvalley 2023

Woensdag 11 oktober 2023

Op 11 oktober 2023 wordt de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2023 uitgereikt aan de meest innovatieve ondernemer uit de regio. Dat...

Lees meer
Copyright 2023 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven