Wij maken het rond
Partner worden

Community of Practice Inkopen en Beleid

Community of Practice Inkopen en Beleid

Wat houdt het in?

Overheden spelen een belangrijke rol in de circulaire economie. De gemeenten van Regio Foodvalley en andere overheden willen zich actief inzetten in het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair, door onder meer ondernemers te faciliteren en samen te werken in projecten. En ook door zelf te verkennen op welke wijze de transitie naar een circulaire economie door gemeenten kan worden gestimuleerd. Bijvoorbeeld door circulair inkopen.

Community of Practice

De Communities of Practice van het samenwerkingsprogramma Regio Foodvalley Circulair zijn praktijknetwerken rond een specifiek thema. Deze netwerken bestaan uit een Community of Practice met ongeveer één bijeenkomst per kwartaal. Deelnemers werken actief samen aan hun eigen concrete praktijkprojecten. Iedere Community of Practice wordt getrokken door een begeleider die aanspreekpunt is, de bijeenkomsten organiseert, de uitwisseling faciliteert en die juiste kennis en expertise inzet van binnen of buiten de Regio Foodvalley. De exacte invulling zal per werkplaats verschillen.

De Community of Practice Inkopen en Beleid zijn in eerste instantie vooral gericht op regionale overheden. Uiteraard is samenwerking met ondernemers en onderwijs- en kennisinstellingen noodzakelijk. De wijze waarop we daar al dan niet in de werkplaats zelf invulling aan geven zullen we gaandeweg ervaren.

In eerste instantie starten twee Communities of Practice gezamenlijk op: Inkopen en Beleid.
We kunnen ons voorstellen dat deze op termijn uiteen gaan in afzonderlijke Communities of Practice.

Hoe kunt u deelnemen?

Deelname aan de startbijeenkomst brengt geen verplichtingen met zich mee. Participeert u blijvend in deze Community of Practice dan is een partnerschap aan Living Lab Regio FoodValley Circulair vereist. Hoe dit precies werkt kunt u vinden in het samenwerkingsprogramma. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst.

Bent u geen founder of partner, maar wilt u wel deelnemen? Dat kan! U kunt éénmalig een Community of Practice bijwonen om te verkennen of dit van meerwaarde kan zijn voor uw eigen bedrijf en uitdagingen. 

Aankomende evenementen

Bijeenkomst CSRD: Dealen met de Green Deal

Maandag 22 april 2024

Bijeenkomst Urgentietijdlijn Duurzaamheid Industrie Urgentietijdlijn Duurzaamheid Industrie CSRD, ESG, CO2-beprijzing, ETS, Dubbele materialiteitsanalyse Steeds meer bedrijven worden geconfronteerd met een...

Lees meer

Vervolg ketenbijeenkomst Gezond Bouwen in de Gelderse Vallei

Woensdag 15 mei 2024

De tweede ketenbijeenkomst over het opzetten van één of meerdere productieketens voor biobased bouwen in de Gelderse Vallei vindt plaats...

Lees meer

Ontdek en Ontmoet Regio Foodvalley

Vrijdag 07 juni 2024

Save the date Vrijdag 7 juni is het zover. Dan nemen wij je mee naar een duurzaam Regio Foodvalley tijdens...

Lees meer

Integraal Waterstof Project Regio Foodvalley 2024

Dinsdag 31 december 2024

Er is veel momentum gaande op gebied van waterstof in Regio Foodvalley. Niet alleen het netwerk groeit, maar zo ook...

Lees meer

Heeft u ook interesse om partner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair te worden?

Wij verwelkomen u graag! Circulair ondernemen is geen utopie meer, het is inmiddels een serieus businessmodel dat kansen biedt. Heeft Living Lab Regio Foodvalley Circulair uw interesse gewekt en wilt u ook bijdragen aan een circulaire economie?

Bekijk alle voordelen
Copyright 2024 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven