Algemeen

Algemeen

Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden in de Regio Foodvalley maken werk van een circulaire economie! Een economie waarin afval niet meer bestaat en grondstoffen weer worden ingezet in de keten. Waarin energie en producten vooral hernieuwbaar zijn. Waarin menskracht, goederen en diensten optimaal worden benut. Partijen werken samen aan circulaire innovaties en verdienmodellen. Naar een sterke circulaire regio.

Waarom Circulair?

Afvalbergen groeien, fossiele grondstoffen en brandstoffen worden schaars en het klimaat verandert. Om de mensheid blijvend te kunnen voeden en te voorzien van noodzakelijke goederen en diensten, is een andere omgang met grondstoffen en energie nodig. De samenwerkingspartners zien circulair ondernemen als hét antwoord hierop. En als kansrijke basis voor nieuwe businessmodellen. De regionale partijen willen toe naar een toekomstbestendige en volhoudbare economie waarin circulair werken de gewoonte is.

Wat doen we?

De regionale partijen willen samen de transitie naar een circulaire economie versnellen. Zij hebben de ambitie om in de Regio Foodvalley een brede circulaire beweging op gang te brengen. Vooral om te experimenteren en innoveren in de praktijk. Samenwerking is daarvoor noodzakelijk, tussen ketenpartijen, tussen sectoren en ook tussen de ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Ook met andere initiatieven binnen en buiten de regio wordt samenwerking versterkt, om optimaal gebruik te maken van bestaande kennis en netwerken.

Aankomende werkplaatsen

Dag van de Circulariteit

Woensdag 12 oktober 2022

2030 binnen handbereik! Inspirerende sprekers, aansprekende kennissessies, verrassende inzichten en een passende locatie – dat zijn de ingrediënten voor de...

Lees meer

Innovatieprijs Regio Foodvalley 2022

Woensdag 19 oktober 2022

Over de Innovatieprijs Regio Foodvalley In Regio Foodvalley wordt volop gewerkt aan de toekomst. Met slimme ideeën, onverwachte samenwerkingen en...

Lees meer

Werkplaats Circulaire Voedselketens

Donderdag 20 oktober 2022

Thema: circulaire opties voor food-ondernemers Tijdens deze volgende Werkplaats Circulaire Voedselketens onderzoeken we volop circulaire opties voor food-ondernemers. We horen...

Lees meer

Werkplaats Waterstof #8

Woensdag 14 december 2022

Het uitgangspunt is om deze bijeenkomst fysiek te organiseren. Nadere informatie volgt. 

Lees meer
Copyright 2022 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven