Communities of Practice

Communities of Practice

Communities of Practice zijn tijdelijke netwerken van ketenpartijen, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden die aan de slag willen in de praktijk. De netwerken zijn thematisch ingestoken. In sommige Communities of Practice ligt de nadruk op kennisuitwisseling en het delen van ervaringen uit ieders praktijk. Andere hebben een concrete uitdaging of ontwikkelwens, met een nadruk op samenwerking en keteninnovatie.

Werkwijze

De Communities of Practice verschillen qua werkwijze, afhankelijk van de aard van de uitdagingen en de behoeften van de deelnemers. Deelnemers bepalen samen hun opgave en aanpak. Tussen de bijeenkomsten werken de deelnemers aan hun opgaven en worden waar nodig nieuwe verbindingen, kennis en expertise ingezet. We organiseren de Communities of Practice waar mogelijk in samenwerking met relevante partijen en organisaties. Hierdoor zorgen we voor verbinding van verschillende initiatieven en maken we maximaal gebruik van bestaande kennis en netwerken.

Community of Practice begeleider

Iedere Community of Practice heeft een 'Community of Practice-begeleider' die als facilitator en aanjager optreedt. Hij/zij begeleidt de kennisuitwisseling en ontwikkeling van doelen en ambities en draagt zorg voor verbindingen, cross-overs, kruisbestuiving en het betrekken van de juiste mensen. De begeleider onderhoudt korte lijnen met de programmamanager en de andere Community of Practice-begeleiders. De begeleider zorgt onder meer voor het uitdragen van resultaten.

Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Er zijn Communities of Practice voor verschillende thema’s (waaronder bouw, industrie, voedsel en meetbaarheid), maar de ingredienten zijn altijd kennisuitwisseling, ontwikkelen van ketenprojecten en ontwikkelkansen. Een Community of Practice komt gemiddeld 4x per jaar samen en heeft een eigen begeleider die de bijeenkomsten organiseert en als aanjager optreedt. Een nieuwe partij is altijd welkom om vrijblijvend deel te nemen aan een Community of Practice-bijeenkomst, daarna wordt aansluiting bij het Living Lab Regio Foodvalley Circulair gevraagd. Meer informatie daarover vindt u hier. Partnerschap van het Living Lab levert veel voordelen op en biedt de kans om deel uit te gaan maken van een brede samenwerking voor de circulaire economie van morgen.

Aankomende evenementen

CoP Circulaire Bouw bijeenkomst #7: Groot denken – klein beginnen

Maandag 11 december 2023 Community of Practice

Groot denken – klein beginnen Inmiddels zijn we ons er allemaal van bewust dat er een enorme (ver)bouwopgave voor ons...

Lees meer

Oost-Nederland Uitgelicht - Join The Loop

Donderdag 14 december 2023

Circulariteit in B2B verpakkingen in de voedingsmiddelen, farmaceutische en chemische industrie. In Oost Nederland wordt gewerkt aan het oplossen van...

Lees meer

Early Morning Talk - Netcongestie, maar wat kan wel?

Dinsdag 19 december 2023

Inmiddels is bekend dat netcongestie een serieus probleem vormt voor de inpassing van duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, in...

Lees meer

Circulair Café Nieuwjaarseditie

Woensdag 10 januari 2024

Heeft u Circulaire Voornemens? Of wilt u graag doorpraten over een Circulaire economie? Om met inspiratie het nieuwe jaar in...

Lees meer
Copyright 2023 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven