11 - 16 maart
Week van de Circulaire Economie

Community of Practice Industrie

Community of Practice Industrie

De Community of Practice Industrie richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende MKB-ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen. Dit wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar biedt tegelijkertijd veel kansen om te innoveren en door in te zetten op een klimaatpositieve, inclusieve, circulaire economie toekomstbestendig te ondernemen.

De Community of Practice Industrie is in eerste instantie gericht op MKB-bedrijven die producten ontwikkelen en produceren in de regio Foodvalley. Maar ook organisaties uit andere sectoren en onderwijsinstellingen kunnen meedoen. Zo ontstaan er lerende netwerken waarin de deelnemers kennis en kunde met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen.

Circulaire bedrijventerreinen samen kosteneffectief en versneld realiseren

In de eerste zes maanden van 2022 worden de plannen en ambities op verschillende duurzaamheidsthema’s - energie, natuur, biodiversiteit, inclusiviteit én uiteraard circulariteit - geïnventariseerd bij zowel individuele bedrijven, bedrijventerreinen en deelnemende gemeentes.

Binnen het Living Lab bestaan er al goede voorbeelden van organisaties die door op meerdere thema’s tegelijk te acteren business-kansen weten te verzilveren; denk aan klimaatpositief bouwen, produceren met biobased-reststromen en kortere voedselketens door natuur inclusieve landbouw. Samenwerking op het niveau van lokale of regionale bedrijventerreinen kan leiden tot kostenbesparingen en veelal nieuwe inkomstenstromen, tot CO2-reductie én tot een toekomstbestendige omgeving om te ondernemen.

Op het thema energie wordt op bedrijventerreinen al vaker samengewerkt. Door gebruik te maken van restwarmte kunnen buren en nabijgelegen panden profiteren van energie die anders verloren gaat of denk aan de mogelijkheden voor elektrificatie van bedrijventerreinen en de realisatie van ‘energyhubs’. 

Denk bijvoorbeeld aan een geplande vervanging van het riool op een bedrijventerrein waardoor het straatwerk opengaat. Dit is een geweldige mogelijk om waterdoorlatende verharding en groene parkeervakken te installeren, waardoor het terrein klimaatbestendig wordt en kosten door wateroverlast en hittestress voorkomen worden.

Het Living Lab maakt graag de juiste verbindingen, zodat deze oplossingen zowel uw organisatie meer toekomstbestendig maakt als het bedrijventerrein meer circulair en klimaatbestendig!

Samen in gesprek?

De eerste gesprekken zijn al gevoerd en we komen ook graag met u in gesprek. Wilt u – als bedrijf, bedrijvenkring, parkmanager of als gemeente - deelnemen aan deze inventarisatie en heeft u nog geen contacten bij het Living Lab?

Stuur dan een mail naar: secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl, zodat we u kunnen verbinden met de juiste contactpersoon. 

 

Aankomende evenementen

Gelderse Circulaire Innovatie Top 20

Donderdag 29 februari 2024

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de Gelderse Circulaire Innovatie Top 20 op donderdag 29 februari 2024 om...

Lees meer

Week van de Circulaire Economie

Maandag 11 maart 2024

De Week van de Circulaire Economie vindt plaats van 11 tot en met 15 maart 2024. En eigenlijk doet deze...

Lees meer

Circulair Café bij Bosch Beton

Dinsdag 12 maart 2024

Na het succesvolle nieuwjaarsevent bij Bakkersgrondstof in januari, kijken we nu alweer uit naar ons volgende Circulaire Café. Deze keer...

Lees meer

CoP Circulaire Voedselketens: Duurzame catering

Donderdag 14 maart 2024

Op donderdag 14 maart – in de week van de Circulaire Economie – is de volgende bijeenkomst van de Community...

Lees meer

Circulair Café bij Boot Ingenieurs

Vrijdag 15 maart 2024

Nederlands Ontdek op de laatste dag van de week van de Circulaire Economie circulair bouwen met BOOT! Je bent van...

Lees meer

Ketenbijeenkomst Gezond Bouwen in de Gelderse Vallei

Woensdag 20 maart 2024

Beste boeren, bouwers en andere ketenpartijen, Bouwen met natuurlijke materialen levert tal van gezondheidsvoordelen op voor bewoners van deze huizen,...

Lees meer

Integraal Waterstof Project Regio Foodvalley 2024

Dinsdag 31 december 2024

Er is veel momentum gaande op gebied van waterstof in Regio Foodvalley. Niet alleen het netwerk groeit, maar zo ook...

Lees meer
Copyright 2024 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven