Wij maken het rond
Partner worden

Community of Practice Industrie

Community of Practice Industrie

De Community of Practice Industrie richt zich op de duurzame versterking van de regionale economie, door vooruitstrevende MKB-ondernemers de kennis, de tools en het netwerk te bieden om duurzaam te gaan ondernemen. Dit wordt steeds meer een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar biedt tegelijkertijd veel kansen om te innoveren en door in te zetten op een klimaatpositieve, inclusieve, circulaire economie toekomstbestendig te ondernemen.

De Community of Practice Industrie is in eerste instantie gericht op MKB-bedrijven die producten ontwikkelen en produceren in de regio Foodvalley. Maar ook organisaties uit andere sectoren en onderwijsinstellingen kunnen meedoen. Zo ontstaan er lerende netwerken waarin de deelnemers kennis en kunde met elkaar ontwikkelen, delen en toepassen.

Circulaire bedrijventerreinen samen kosteneffectief en versneld realiseren

In de eerste zes maanden van 2022 worden de plannen en ambities op verschillende duurzaamheidsthema’s - energie, natuur, biodiversiteit, inclusiviteit én uiteraard circulariteit - geïnventariseerd bij zowel individuele bedrijven, bedrijventerreinen en deelnemende gemeentes.

Binnen het Living Lab bestaan er al goede voorbeelden van organisaties die door op meerdere thema’s tegelijk te acteren business-kansen weten te verzilveren; denk aan klimaatpositief bouwen, produceren met biobased-reststromen en kortere voedselketens door natuur inclusieve landbouw. Samenwerking op het niveau van lokale of regionale bedrijventerreinen kan leiden tot kostenbesparingen en veelal nieuwe inkomstenstromen, tot CO2-reductie én tot een toekomstbestendige omgeving om te ondernemen.

Op het thema energie wordt op bedrijventerreinen al vaker samengewerkt. Door gebruik te maken van restwarmte kunnen buren en nabijgelegen panden profiteren van energie die anders verloren gaat of denk aan de mogelijkheden voor elektrificatie van bedrijventerreinen en de realisatie van ‘energyhubs’. 

Denk bijvoorbeeld aan een geplande vervanging van het riool op een bedrijventerrein waardoor het straatwerk opengaat. Dit is een geweldige mogelijk om waterdoorlatende verharding en groene parkeervakken te installeren, waardoor het terrein klimaatbestendig wordt en kosten door wateroverlast en hittestress voorkomen worden.

Het Living Lab maakt graag de juiste verbindingen, zodat deze oplossingen zowel uw organisatie meer toekomstbestendig maakt als het bedrijventerrein meer circulair en klimaatbestendig!

Samen in gesprek?

De eerste gesprekken zijn al gevoerd en we komen ook graag met u in gesprek. Wilt u – als bedrijf, bedrijvenkring, parkmanager of als gemeente - deelnemen aan deze inventarisatie en heeft u nog geen contacten bij het Living Lab?

Stuur dan een mail naar: secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl, zodat we u kunnen verbinden met de juiste contactpersoon. 

 

Aankomende evenementen

Verdiepingsbijeenkomst Vezelteelt

Woensdag 19 juni 2024

Uitnodiging Verdiepingsbijeenkomst Vezelteelt: wat, hoe en hoe dan Op woensdagmiddag 19 juni a.s. organiseren we een verdiepingsbijeenkomst vezelteelt voor agrariërs...

Lees meer

3e ketenbijeenkomst Gezond Bouwen in de Gelderse Vallei

Woensdag 26 juni 2024

Op 26 juni vindt de derde bijeenkomst plaats om de biobased bouwketen Gezond Bouwen in de Gelders Vallei op te...

Lees meer

Circulair Café 2-in-1 bij Fydro & Fabriek Fris in Ede

Donderdag 04 juli 2024

Save the date Op 4 juli 2024 organiseert het Living Lab Regio Foodvalley Circulair een Circulair Cafe 2-in-1! We gaan...

Lees meer

Dialoogsessie en eindpresentatie onderzoek CHE naar Circulaire Betonketen in de Regio Foodvalley

Donderdag 11 juli 2024

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst rond de betonketen op donderdag 11 juli aanstaande. Tijdens deze sessie gaan...

Lees meer

4e ketenbijeenkomst Gezond Bouwen in de Gelderse Vallei

Woensdag 11 september 2024

Het programma We willen u vragen om nog even geduld te hebben, want het programma volgt nog. Zodra na de...

Lees meer

Living Lab Day

Donderdag 19 september 2024

Save the date  Netwerkbijeenkomst van het Living Lab Regio Foodvalley Circulair Thema: circulair, het nieuwe normaal!? Op 19 september is...

Lees meer

Innovatieprijs Regio Foodvalley 2024

Woensdag 16 oktober 2024

Op 16 oktober 2024 wordt de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2024 uitgereikt aan de meest innovatieve ondernemers. De prijzen worden uitgereikt...

Lees meer

Integraal Waterstof Project Regio Foodvalley 2024

Dinsdag 31 december 2024

Er is veel momentum gaande op gebied van waterstof in Regio Foodvalley. Niet alleen het netwerk groeit, maar zo ook...

Lees meer

Heeft u ook interesse om partner van Living Lab Regio Foodvalley Circulair te worden?

Wij verwelkomen u graag! Circulair ondernemen is geen utopie meer, het is inmiddels een serieus businessmodel dat kansen biedt. Heeft Living Lab Regio Foodvalley Circulair uw interesse gewekt en wilt u ook bijdragen aan een circulaire economie?

Bekijk alle voordelen
Copyright 2024 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven