Community of Practice Circulaire Voedselketens

Community of Practice Circulaire Voedselketens

Optimaal benutten grondstoffen, verwaarden reststromen, verminderen voedselverspilling

Wat houdt het in?

In de Community of Practice werken ketenpartijen, onderwijs- & kennisinstellingen en overheden aan het verwaarden van reststromen, het optimaal benutten van grondstoffen en het verminderen van voedselverspilling. Zij wisselen kennis en ervaringen uit, starten projecten en nieuwe samenwerkingen, ontwikkelen onderwijscurricula en voeren onderzoek uit. 

Het onderwerp is breed, daarom is de Community of Practice een samenwerking met andere programma’s in Regio Foodvalley (zoals Programma Voedsel- en Eiwittransitie en Landbouwnetwerk Regio Foodvalley) en met organisaties zoals Wageningen UR, Stichting Samen Tegen Voedselverspilling, Voedingscentrum en Foodvalley NL.

Waarom?

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild! Huishoudens hebben een aandeel van 23 á 32%  van de totale verspilling. Producenten, verwerking, tussenhandel, horeca en supermarkten hebben jaarlijks zo’n € 2,5 miljard aan voedselverliezen (www.samentegenvoedselverspilling.nl). Deze verspilling leidt tot onnodige kosten, onnodige CO2 uitstoot (3 kilo CO2 / kilo voedsel) en onnodig gebruik van grondstoffen.

We ondersteunen de verschillende (inter)nationale doelen: 50% minder voedselverspilling in 2030 (Sustainable Development Goals), halvering CO2 uitstoot in 2030 (Klimaatakkoord) en Nederland zonder afval in 2050 (Nederland Circulair). Regio Foodvalley is tevens een landelijke proeftuin Voedselverspilling’ waarbij we ons richten op ondernemers, onderwijs en inwoners.

Aanpak Community of Practice

De Community of Practice Circulaire Voedselketens richt zich primair op 2 doelgroepen:

1.    Ondernemers / ketenpartijen

Steeds meer ondernemers zoeken naar oplossingen voor hun afval, zij proberen verliezen te verminderen en hun reststromen een goede bestemming te geven. Dat bespaart kosten, zorgt voor een duurzamere bedrijfsvoering en klanten vinden het steeds belangrijker. De Community of Practice Circulaire Voedselketens ondersteunt ondernemers hierbij door: uitwisseling kennis en ervaringen, inzet expertise en het benutten van het netwerk binnen en buiten Regio Foodvalley.
 
In de Community of Practice-bijeenkomsten gaan we in op vragen zoals:

 • Hoe kan ik geld verdienen aan de stromen die ik over houd (of van anderen ontvang?)?
 • Hoe kan ik minder verspillen en daarmee kosten besparen?
 • Hoe kan ik voedsel langer houdbaar maken?
 • Hoe kan ik op circulaire wijze mijn spullen verpakken, mijn productie doen en bijvoorbeeld het transport organiseren?
 • Kan ik aansluiten bij regionale initiatieven, bijvoorbeeld voor het samen waarderen van reststromen?
 • Welke hulp is er om mij te helpen? Bijvoorbeeld als ik onderzoeksvragen heb, als ik specifieke expertise zoek, als ik stromen over heb of soms financiering zoek?
 • Hoe kunnen we in Regio Foodvalley samen toewerken naar sterkere en meer circulaire ketens?
Voor wie?

Bedrijven, samenwerkingen en verenigde ondernemers uit de voedselketen in Regio Foodvalley; voedselproducenten, verwerkers, retail, speciaalzaken, bedrijfsrestaurants, horeca, collectieven/coöperaties, maar ook andere ketenpartijen zoals zorginstellingen.

2.    Voedselverspilling & Onderwijs

In het onderwijs is veel aandacht voor het onderwerp voedselverspilling. Scholieren en studenten doen praktijkopdrachten bij bedrijven, er zijn curricula en speciale vakken over minder verspilling. Regio Foodvalley kent een groeiend netwerk van onderwijsinstellingen dat actief onderwijs organiseert over voedselverspilling en circulaire voedselketens. 

De Community of Practice ‘Voedselverspilling & Onderwijs’ zet in op: curricula en best practices delen, organisatie Verspillingsvrije Week in september, onderzoeksvragen ophalen bij bedrijfsleven en andere organisaties, onderwijsopdrachten uitvoeren, koken met restproducten, stageopdrachten, monitoring waste bij ketenpartijen bedrijven. Ook verbinden we onderwijs actief aan de Community of Practice bijeenkomsten voor ondernemers.

Er volgen mogelijk ook andere gerichte ontmoetingen, bijvoorbeeld met zorginstellingen, reflectie-sessies met partijen buiten Regio Foodvalley en over andere specifieke ketens. Graag trekken we hierin samen op. Neemt u contact op indien u ideeën heeft?

 

Agenda en terugblik activiteiten

Benieuwd hoe onze bijeenkomsten eruit zien? Lees hieronder de terugblikken. 

 • 30 november 2023 - CoP Circulaire Voedselketens: Circulaire businesscases in de voedselketen
 • 17 april 2023 - Ambities circulaire voedselketens voor de komende periode
 • 28 november 2022 - Terugblik sessie Voedselverspilling binnenstad Rhenen
 • 20 oktober 2022 - CoP Circulaire Voedselketens bij de Groenerie
 • 3 oktober 2022 - Meet & greet op de Floriade
 • 7 juni 2022 - Terugblik CoP Circulaire Voedselketens
 • 14 juli 2022 - Community of Practice bijeenkomst Ciculaire Voedselketens (terugblik)
 • 18 november 2021 – Thema-sessie tijdens Living Lab Day over Voedsel-afval in binnensteden
 • 8 november 2021 – Tafelgesprek korte duurzame voedselketens in Regio Foodvalley
 • 14 oktober 2021 – Community of Practice bijeenkomst bij Bakkersgrondstof in Wageningen (verslag)
 • 5 juli 2021 – Verkennend gesprek landbouwketens en reststromen
 • 17 juni 2021 – Startbijeenkomst Circulaire Voedselketens (terugblik)
 • 7 juni 2021 - Voedselverspilling in het onderwijs waarin voorbeelden en best practices van curricula en andere onderwijsvormen uit onderwijs werden uitgewisseld (terugblik)

Deelname

Om aan de volledige cyclus te kunnen deelnemen, en ook aan andere Communities of Practice zoals ‘Bouw’ of “Industrie’, wordt u in principe deelnemer aan het samenwerkingsprogramma. Een overzicht van de kosten is te vinden in bijlage 3 van de samenwerkingsovereenkomst. Uiteraard stemmen we graag met u af over uw mogelijke deelname.

Interesse of vragen?

Heeft u interesse om deel te nemen aan Community of Practice Circulaire Voedselketens of heeft u vragen? Neem dan contact op met:

Suzan Klein Gebbink
Ondernemers & andere ketenpartijen + coördinatie Community of Practice
post@suzankleingebbink.nl
06 - 525 196 91

Wieke Bonthuis
Onderwijs + projectleider Community of Practice

wieke@bonthuisadvies.nl
06 - 524 725 90

 

Aankomende evenementen

CoP Circulaire Bouw bijeenkomst #7: Groot denken – klein beginnen

Maandag 11 december 2023 Community of Practice

Groot denken – klein beginnen Inmiddels zijn we ons er allemaal van bewust dat er een enorme (ver)bouwopgave voor ons...

Lees meer

Oost-Nederland Uitgelicht - Join The Loop

Donderdag 14 december 2023

Circulariteit in B2B verpakkingen in de voedingsmiddelen, farmaceutische en chemische industrie. In Oost Nederland wordt gewerkt aan het oplossen van...

Lees meer

Early Morning Talk - Netcongestie, maar wat kan wel?

Dinsdag 19 december 2023

Inmiddels is bekend dat netcongestie een serieus probleem vormt voor de inpassing van duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, in...

Lees meer

Circulair Café Nieuwjaarseditie

Woensdag 10 januari 2024

Heeft u Circulaire Voornemens? Of wilt u graag doorpraten over een Circulaire economie? Om met inspiratie het nieuwe jaar in...

Lees meer
Copyright 2023 Living Lab Regio Foodvalley Circulair    |    Privacyverklaring    |    Realisatie BenedenBoven