Loading...
You are here:-Nieuws
Nieuws 2019-06-06T16:07:41+00:00
309, 2019

Succesvolle start Werkplaats Meetbaarheid Circulariteit

Op 17 juli vond op de valreep voor de zomervakantie de startbijeenkomst plaats van de werkplaats Meetbaarheid Circulariteit. Centraal in de werkplaats staat de vraag hoe circulariteit meetbaar te maken is. De doelstelling van deze werkplaats is om een objectieve (voortgangs)rapportage te ontwikkelen waarin circulariteit meetbaar is, met relevante informatie, inspirerend en uitdagend.

“als je niet weet waar je staat, kun je moeilijk koers bepalen en aantoonbaar maatschappelijk relevant ondernemen”

Tijdens de sessie zelf hebben de circa 20 deelnemers in groepen nagedacht over waar een goed instrument volgens hen aan zou moeten voldoen. Uit de discussie die hierop volgde bleek dat er nog veel onduidelijkheid en verschillen zitten in opvattingen over wat een goed instrument is. Waar voor sommigen de kracht ligt in het makkelijk, snel en goedkoop kunnen rapporteren, ligt de kracht volgens anderen weer bij het ontwikkelen van één universele indicator die sector overstijgend is.

In de komende weken wordt de input die bij de eerste werkplaats is opgehaald verwerkt. Er zal een aanpak worden vormgegeven en in gezamenlijkheid zullen de vervolgstappen worden bepaald. Nieuwsgierig naar de mate van circulariteit van uw eigen bedrijfsvoering? Sluit dan aan bij de tweede werkplaats op donderdag 31 oktober 2019.

> Werkplaats Meetbaarheid Circulariteit

Bijeenkomst gemist? 

606, 2019

Nieuw programmamanagement Living Lab Regio Foodvalley Circulair

Na de kick-off van 13 februari is het programma Living Lab Foodvalley Circulair! van start gegaan. We hebben daarmee de kwartiermakersfase afgesloten en gaan een vierjarige periode in waarin we onze samenwerking verder professionaliseren en met elkaar concrete doelstellingen op het gebied van circulariteit willen bereiken.

Onderdeel van de start van deze programmaperiode is ook dat het programmamanagement voor de komende jaren aanbesteed is. De selectiecommissie die deze aanbesteding heeft begeleid bestaat uit de leden van de Versnellingskamer Mariska de Kleijne  (directeur
Rabobank Vallei en Rijn), Wim Werkman (bestuurslid FOV) en  Marco Verloop (portefeuillehouder circulaire economie Regio Foodvalley). De selectiecommissie heeft een eisenpakket en een profiel  voor een programmamanager opgesteld. Drie bureaus zijn gevraagd om hiervoor een offerte uit te brengen. De ontvangen offertes zijn beoordeeld op criteria en met alle bureaus zijn gesprekken gevoerd waarna een keuze is gemaakt. Het bureau Royal HaskoningDHV is door de selectiecommissie gekozen om deze opdracht uit te voeren.

Per 1 juni start Carolien Huisman als programmamanager. Carolien is een zeer ervaren programmamanager. Zij brengt veel kennis van circulaire economie en biobased  economy met zich mee, opgedaan in projecten in o.a. Noord-Brabant, Flevoland en Zuid Holland.
Carolien wordt ondersteund door Bart Steman die het programmasecretariaat op zich neemt. Carolien is te bereiken op 06 – 20 55 75 88 en Bart op 06 – 82 16 23 77 en tevens via secretariaat@regiofoodvalleycirculair.nl, carolien@regiofoodvalleycirculair.nl of bart@regiofoodvalleycirculair.nl. We hebben veel vertrouwen in dit team en we wensen Carolien en Bart veel succes in deze nieuwe rol.

Dit betekent helaas wel dat we afscheid moeten nemen van Suzan Klein Gebbink als kwartiermaker van het programma. Zij is de afgelopen jaren namens bureau Wing een drijvende kracht achter de totstandkoming van het programma Living Lab Regio Foodvalley Circulair! geweest. We zijn er van overtuigd dat zonder haar aanstekelijk enthousiasme, haar grote inzet en drive het programma nu niet al zo’n succes zou zijn. Wij zijn haar dan ook zeer dankbaar en we wensen haar veel succes met haar andere opdrachten.

Suzan blijft de maand juni nog betrokken bij het programma om haar taken over te dragen aan Carolien.