Loading...
You are here:-Nieuws
Nieuws 2019-06-06T16:07:41+00:00
612, 2019

Een circulair toekomstbeeld creëren voor de Foodvalley regio

AC Team

Beste lezers,

Terwijl u dit leest, zijn wij hard aan het werk met ons project voor de Food Valley. Wie zijn wij? Wij zijn een groep van zeven studenten van de Wageningen Universiteit met verschillende studieachtergronden. Samen werken wij aan een project van het Living Lab met als doel een circulair toekomstbeeld te creëren voor de Foodvalley regio in het jaar 2050.

Dit is uiteraard een brede opdracht en vergt daarom een gestructureerde aanpak. Allereerst hebben we besloten ons toe te spitsen op boeren om het overzicht te bewaren. Vervolgens zijn we gaan brainstormen over het concept circulariteit. Wat betekent het, hoe kun je het definiëren en welk doel dient het. Met deze informatie zijn we vervolgens experts op het gebied van kringlooplandbouw en circulaire economie gaan interviewen om componenten te krijgen voor ons toekomstbeeld. Dit toekomstbeeld zullen we aan boeren en andere belanghebbende voorleggen tijdens een zogeheten World café. In deze workshopachtige setting worden aanwezigen in groepjes van 4 a 5 personen opgedeeld om na te denken over de door ons ontwikkelde toekomstbeelden met bijbehorende componenten. De output hiervan kunnen wij vervolgens gebruiken voor ons uiteindelijke plan.

Bent u door dit verhaal enthousiast geworden en wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van ons project. U bent van harte uitgenodigd om de eindpresentatie van ons project bij te wonen op 18 December om 10.30 in Orion (Wageningen campus). Heeft u vragen over ons project of misschien bruikbare tips? Dan kunt ons mailen op judith.zuijdwegt@wur.nl.

Met duurzame groet,

Adek, Angelica, Judith, Marco, Matthijs, Sam, Yilin

312, 2019

Verslag inspiratiebijeenkomst circulair ondernemen 19-11-2019

De FoodValley biedt volop kansen voor ondernemers die de stap willen zetten naar circulair ondernemen. Ondernemers en belanghebbenden uit de regio kwamen dinsdag 19 november bij elkaar voor de inspiratiebijeenkomst van de Circulair Ondernemen Challenge van de Rabobank bij G. van Beek & Zn. in Barneveld.

Een tweede Challenge
Vorig jaar is de eerste Circulair Ondernemen Challenge georganiseerd voor ondernemers in de Foodvalley. Deze Challenge heeft gezorgd voor mooie projecten en verbindingen. Om circulair ondernemen nog meer op de kaart te zetten, organiseren Rabobank Gelderse Vallei en Rabobank Vallei en Rijn een tweede Challenge.

Een kijkje in de stal
Gerard van Beek heeft de vorige Challenge deelgenomen en vertelde in zijn duurzame en innovatieve voorbeeldstal smakelijk over de circulaire stappen die hij al gezet heeft en hoe de Challenge hem heeft geholpen. De beide directeuren Mariska de Kleijne en Marcel Wijnen gaven uitleg over de Challenge en Mart Beune van KPMG (kennispartner) lichtte deze avond de vernieuwde regioscan toe. Ook voormalig deelnemers Wim van Rijn van Hazeleger Kaas en Kees Boot van BOOT Organiserend ingenieursburo vertelden over hun deelname en over hun opbrengsten van de Challenge.

Kansen voor ondernemers
De vernieuwde regiocan laat zien welke kansen er voor ondernemers zijn op het gebied van circulaire economie binnen de sectoren food & agri, industrie, transport & logistiek, bouw, ICT en zorg.  Naast deze sectorspecifieke kansen zijn ook systeemkansen geïdentificeerd die in en tussen meerdere sectoren relevant zijn.

Circulair businessplan
De Challenge helpt enthousiaste ondernemers bij hun circulaire ambities. Er is plaats voor zo’n twintig bedrijven om de uitdaging aan te gaan om een circulair businessplan op te zetten. Een bedrijfsscan maakt inzichtelijk wat de circulaire kansen van de deelnemers zijn. De volgende stap bestaat uit workshops waarin de ondernemers concreet naar hun circulaire businessplan kijken: hoe kunnen zij meer circulair gaan ondernemen, wat levert dat op en waar liggen kansen?

Interesse?
De Circulair Ondernemen Challenge is een initiatief van de Rabobank in samenwerking met KPMG en MVO Nederland. U kunt de regioscan van de FoodValley regio via ww.rabobank.nl/vr raadplegen. Heeft u interesse om deel te nemen aan de Challenge? Neem dan contact op met Rabobank Vallei en Rijn, communicatie.vr@rabobank.nl.

309, 2019

Succesvolle start Werkplaats Meetbaarheid Circulariteit

Op 17 juli vond op de valreep voor de zomervakantie de startbijeenkomst plaats van de werkplaats Meetbaarheid Circulariteit. Centraal in de werkplaats staat de vraag hoe circulariteit meetbaar te maken is. De doelstelling van deze werkplaats is om een objectieve (voortgangs)rapportage te ontwikkelen waarin circulariteit meetbaar is, met relevante informatie, inspirerend en uitdagend.

“als je niet weet waar je staat, kun je moeilijk koers bepalen en aantoonbaar maatschappelijk relevant ondernemen”

Tijdens de sessie zelf hebben de circa 20 deelnemers in groepen nagedacht over waar een goed instrument volgens hen aan zou moeten voldoen. Uit de discussie die hierop volgde bleek dat er nog veel onduidelijkheid en verschillen zitten in opvattingen over wat een goed instrument is. Waar voor sommigen de kracht ligt in het makkelijk, snel en goedkoop kunnen rapporteren, ligt de kracht volgens anderen weer bij het ontwikkelen van één universele indicator die sector overstijgend is.

In de komende weken wordt de input die bij de eerste werkplaats is opgehaald verwerkt. Er zal een aanpak worden vormgegeven en in gezamenlijkheid zullen de vervolgstappen worden bepaald. Nieuwsgierig naar de mate van circulariteit van uw eigen bedrijfsvoering? Sluit dan aan bij de tweede werkplaats op donderdag 31 oktober 2019.

> Werkplaats Meetbaarheid Circulariteit

Bijeenkomst gemist?